Homeภาพกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาภาพกิจกรรม
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดสอบสัมภาษณ์โครงการผลการเรียนดี และ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ มีนักเรียนสนใจยื่นสมัครจำนวนมาก
บุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจ บริจาคโลหิตกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จำนวนมาก
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีการจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562
สาขาวิชา ICT คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่ร่วมหารือผลิตผลงานวิจัยร่วมกับ รพ.โรคผิวหนัง จังหวัดตรัง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีกุน 2562
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 39 สร้างห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดจันทน์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศูนย์สัตว์ทดลองภาคใต้ให้ได้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณคณะวิทยาศาสตร์
โครงการร่วมทำความดีด้วยหัวใจ คืนหาดสวยให้สมิหลา


จำนวนทั้งหมดมี 342 -- ทั้งหมดมี 35 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน