Homeภาพกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาภาพกิจกรรม
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปการซ้อมรับปริญญาบัตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. จัดนิทรรศการให้ความรู้โครงการป่าในเมือง
Workshop by Dr. Todd Duane Taylor Yokohama, Japan
ซ้อมแผนปฎิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2561
นักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
กิจกรรมงานฟักทองเชื่อม หัวข้อนวัตวิถีพี่น้องชาววิดยา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
ต้อนรับคณะกรรมการการติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมจิตวิทยาเพื่อก้าวทันนักศึกษาเเก่อาจารย์ที่ปรึกษา


จำนวนทั้งหมดมี 321 -- ทั้งหมดมี 33 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน