Homeภาพกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาภาพกิจกรรม
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมสวมชุดไทยร่วมกิจกรรมสงกรานต์บานบุรี ประจำปี 2561
นักเรียนศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คว้าเหรียญทองอันดับ 1 ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะดูงานจาก Management and Science University (MSU), Malaysia
MOU การพัฒนาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
สาขาวิชา ICT คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
อบรมเชิงปฎิบัติการ Microsurger Workshop วิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานีศึกษาดูงานหอพรรณไม้ของภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูงานระบบงาน EdPEx


จำนวนทั้งหมดมี 290 -- ทั้งหมดมี 29 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน