Homeภาพกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาภาพกิจกรรม
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปทีมบริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2560 “ด้วยรักจากใจ 50 ปี สายใยผูกพัน”
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมบริจาคทุนเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยเย็นศิระ 3
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 1 เพื่อปลูกฝังวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ ในพื้นที่ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมให้ความรู้และสอนปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาและบุคลากร
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเก็บตัว ดาว-เดือนอาสา พร้อมให้กำลังใจและบำเพ็ญประโยชน์ ณ มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรม ฟักทองเชื่อม 2560 เพื่อสร้างสืบสานวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรก้บนักศึกษา
เด็กสมบูรณ์ จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คว้ารางวัลชนะเลิศการเเข่งขัน Science Showในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560


จำนวนทั้งหมดมี 255 -- ทั้งหมดมี 26 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน