Homeภาพกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาภาพกิจกรรม
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญหมอฝน ชนกานต์ ชัชวาลาให้ความรู้เรื่อง จิตวิทยาเพื่อก้าวทันนักศึกษา แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ม.อ. ร่วมแข่งขันกีฬา 3ว คว้า 2 ถ้วยรางวัลพร้อมแชมป์กีฬาฟุตซอลสมัยเเรก
ชมรมพุทธธรรม คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตัวเอง) ให้บุคลากรฯ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดกิจกรรมร่วมรับฟังในหัวข้อคณะวิทยาศาสตร์กับการของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
สัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาโดยใช้คะแนน GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนาม MOU กับ Universitas Pasir Pengaraian (UPP) ประเทศอินโดนีเซีย
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง


จำนวนทั้งหมดมี 373 -- ทั้งหมดมี 38 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน