Homeภาพกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาภาพกิจกรรม
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ดูงานระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพและสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดี ในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดพังบัว (พระชี) จังหวัดสงขลา
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่ทำโครงการวิดยาอาสา สอนหนังสือน้องและทาสีรั้ว ณ ชุมชนบ้านหนองบัว ต.ท่าข้าม จังหวัดสงขลา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับทีมบริหารจาก University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย
อบรมรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์เรื่อง 2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับทีมผลิตรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร


จำนวนทั้งหมดมี 332 -- ทั้งหมดมี 34 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน