Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรม ค่ายองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิชาการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางพอลิเมอร์ (อ่าน 50 ครั้ง)
 

      เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ต้อนรับคณะนักเรียนจาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดกิจกรรม “ค่ายองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิชาการ” โดยมี ครูผู้ควบคุม และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เข้าร่วม จำนวน 106 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา ต้อนรับและเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายในครั้งนี้

      สำหรับ ค่ายองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิชาการ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุจะให้นักเรียนเรียนรู้จาก LAB จริงในรูปแบบฐานกิจกรรม โดยมีคณาจารย์และพี่ๆ ให้การดูเเลอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นการเรียนรู้ลักษณะฐาน อาทิ ฐานพอลิเมอร์(เรา)คนละชั้น เรียนรู้การจำเเนกชนิดพอลิเมอร์โดยใช้กลักการความหนาเเน่น,  ฐานชักใยสไปเดอร์เเมน เรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปเส้นใย  ฐาน The mask Rubber เรียนรู้เรื่องการทำหน้ากากยางพาราจากเทคนิคการหล่อแบบพิมพ์  ฐานสกู๊ซซี่จากยางธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องการทำโฟมยางพาราจากน้ำยางธรรมชาติ และฐาน ลอกลายง่ายๆกับยางธรรมชาติ ซึ่งจะเรียนรู้กับวัสดุที่เรียกว่าเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือทำงานจริง เพื่อสร้างเเรงบันดาลใจที่ดีให้นักเรียน รักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และพี่ๆ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ดูเเลเป็นอย่างดี

 

     สำหรับโรงเรียนไหนต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการดีๆ แบบนี้ สามารถติดต่อมายังงานบริการวิชาการ โทร 0 7428 8028 ได้ในวันและเวลาราชการครับ


วันที่ลงข่าว : 08/01/2018 18:32:49
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน