ระหว่างวันที่ 08/11/2561 - 10/11/2561 
The 8th International Conference on Applied Geophysics ...  
ระหว่างวันที่ 26/09/2561 - 26/09/2561 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ...  
ระหว่างวันที่ 24/09/2561 - 24/09/2561 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง...  
ระหว่างวันที่ 20/09/2561 - 20/09/2561 
เสวนาวิกฤตและความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต...  
ระหว่างวันที่ 17/09/2561 - 18/09/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าประชุมthe 7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018)...  
ระหว่างวันที่ 13/09/2561 - 13/09/2561 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจหรือวางแผนจะทำวิจัยเกี่ยวกับ Microbiome ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเราในหัวข้อ Common Challenges and Solutions in Microbiome Analysis Workflows...  
ระหว่างวันที่ 12/09/2561 - 13/09/2561 
อบรบเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ เรื่อง Turning big data into small data through crowdsourced: integrating all types of medical and scientific knowledge...  
ระหว่างวันที่ 11/09/2561 - 11/09/2561 
เชิญชวนทุกท่านเตรียมสุขภาพให้เเข็งเเรงและร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 16 กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ...  
ระหว่างวันที่ 11/09/2561 - 11/09/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประชาสัมพันธ์ การซ้อมแผนปฎิบัติการฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายคนไปยัง จุดรวมพลกรณีเกิดเพลิงไหม้ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 12.00 - 15.30 น. บริเวณอาคารปฎิบัติการรวมใหม่ (NML.) ชั้น 3...  
ระหว่างวันที่ 30/08/2561 - 30/08/2561 
ขอเชิญบุคลากรร่วมงานฟักทองเชื่อม ตอน นวัตวิถีพี่น้องชาววิดยา...