ระหว่างวันที่ 08/11/2561 - 10/11/2561 
The 8th International Conference on Applied Geophysics ...  
ระหว่างวันที่ 17/09/2561 - 18/09/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าประชุมthe 7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018)...  
ระหว่างวันที่ 05/07/2561 - 07/07/2561 
the 4th Asian Science Deans’ Summit 2018 ...  
ระหว่างวันที่ 19/05/2561 - 19/05/2561 
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงาน คืนสู่เหย้า 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตอนคิดถึงอย่างแรง ภาค 2...  
ระหว่างวันที่ 15/05/2561 - 15/05/2561 
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติคณาจารย์ และนักศึกษา ในงานวันวิทย์ภาคภูมิประจำปี 2561...  
ระหว่างวันที่ 14/05/2561 - 14/05/2561 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560...  
ระหว่างวันที่ 11/04/2561 - 11/04/2561 
งานสงกรานต์ ประจำปี 2561...  
ระหว่างวันที่ 06/04/2561 - 10/04/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15...  
ระหว่างวันที่ 27/03/2561 - 27/03/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวเรื่อง Advanced Technologies in Analytical Analysis...  
ระหว่างวันที่ 18/03/2561 - 18/03/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561...