ระหว่างวันที่ 18/12/2560 - 19/12/2560 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญน้องๆ ร่วมเป็นอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ รุ่น 15 ตอน รู้ รักษ์ เขาคอหงส์...  
ระหว่างวันที่ 07/12/2560 - 07/12/2560 
การบรรยายเรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนแหล่งน้ำ...  
ระหว่างวันที่ 20/11/2560 - 22/11/2560 
ขอเชิญนักวิจัยและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานและประชุม UKM-UR-UII-PSU Joint Seminar 2017 หัวข้อ The Establishment of Regional Platform in STEM...  
ระหว่างวันที่ 17/11/2560 - 17/11/2560 
สัมมนาวิชาการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง วิทยาการข้อมูลและเส้นทาง สู่อนาคต กับสถาบันวิทยสิริเมธี...  
ระหว่างวันที่ 05/11/2560 - 05/11/2560 
ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560...  
ระหว่างวันที่ 04/11/2560 - 04/11/2560 
ระหว่างวันที่ 03/11/2560 - 03/11/2560 
ระหว่างวันที่ 02/11/2560 - 02/11/2560 
ระหว่างวันที่ 28/10/2560 - 12/11/2560 
ระหว่างวันที่ 07/10/2560 - 07/10/2560 
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกพยอมสุการาม หมู่ ๓ ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา...