ระหว่างวันที่ 20/11/2560 - 22/11/2560 
ขอเชิญนักวิจัยและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานและประชุม UKM-UR-UII-PSU Joint Seminar 2017 หัวข้อ The Establishment of Regional Platform in STEM...  
ระหว่างวันที่ 07/10/2560 - 07/10/2560 
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกพยอมสุการาม หมู่ ๓ ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา...  
ระหว่างวันที่ 03/10/2560 - 03/10/2560 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังเสวนา วิทยาศาสตร์สงขลาฯ สร้างเสวนา หัวข้อ วิทยาศาสตร์สงขลาฯ สร้างค่าสร้างคน...  
ระหว่างวันที่ 24/09/2560 - 24/09/2560 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันมหิดล วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560...  
ระหว่างวันที่ 21/09/2560 - 21/09/2560 
ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11...  
ระหว่างวันที่ 24/08/2560 - 24/08/2560 
ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560...  
ระหว่างวันที่ 27/06/2560 - 27/06/2560 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ Guava Flow Cytometer &Tips and Tools for Immonodetection technique...  
ระหว่างวันที่ 22/06/2560 - 23/06/2560 
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Molecular Biotechnology Training and Workshop 2017 เรื่อง เครื่องหมายโมเลกุลเพื่องานวิจัยทางการเกษตรและชีววิทยา...  
ระหว่างวันที่ 28/05/2560 - 28/05/2560 
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ วัดคลองเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น....  
ระหว่างวันที่ 21/05/2560 - 24/05/2560 
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 1...