ระหว่างวันที่ 18/11/2561 - 18/11/2561 
โครงการเสริมทักษะ โดยหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561...  
ระหว่างวันที่ 11/11/2561 - 11/11/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ ร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง พร้อมฟังบรรยายพิเศษ“Inspiration of a giver การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ให้” โดยพิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง...  
ระหว่างวันที่ 08/11/2561 - 10/11/2561 
The 8th International Conference on Applied Geophysics ...  
ระหว่างวันที่ 07/11/2561 - 07/11/2561 
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง Are we ready? Translational Research from Academia to Industry : Following the Thailand 4.0 Model โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น...  
ระหว่างวันที่ 28/10/2561 - 28/10/2561 
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพังบัว (พระชี) ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา...  
ระหว่างวันที่ 26/09/2561 - 26/09/2561 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ...  
ระหว่างวันที่ 24/09/2561 - 24/09/2561 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง...  
ระหว่างวันที่ 20/09/2561 - 20/09/2561 
เสวนาวิกฤตและความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต...  
ระหว่างวันที่ 17/09/2561 - 18/09/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าประชุมthe 7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018)...  
ระหว่างวันที่ 13/09/2561 - 13/09/2561 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจหรือวางแผนจะทำวิจัยเกี่ยวกับ Microbiome ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเราในหัวข้อ Common Challenges and Solutions in Microbiome Analysis Workflows...