ระหว่างวันที่ 12/05/2562 - 12/05/2562 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561...  
ระหว่างวันที่ 05/04/2562 - 05/04/2562 
งานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ...  
ระหว่างวันที่ 19/03/2562 - 19/03/2562 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ ประจำปี 2562 เรื่อง งานวิจัยแบบมุ่งเป้าการใช้ประโยชน์จากสารธรรมชาติ...  
ระหว่างวันที่ 17/03/2562 - 17/03/2562 
วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 3...  
ระหว่างวันที่ 21/01/2562 - 21/01/2562 
ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมรับฟัง ขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ...  
ระหว่างวันที่ 12/01/2562 - 12/01/2562 
ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562...  
ระหว่างวันที่ 21/12/2561 - 21/12/2561 
เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562...  
ระหว่างวันที่ 28/11/2561 - 28/11/2561 
สัมมนาพิเศษในหัวข้อ Development and Applications of Chemical Isotope Labeling LC-MS for Quantitative Metabolomics...  
ระหว่างวันที่ 27/11/2561 - 27/11/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เรื่อง พืชยา กัญชา กระท่อม : ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติดเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน ฟรี !! ...  
ระหว่างวันที่ 18/11/2561 - 18/11/2561 
โครงการเสริมทักษะ โดยหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561...