ระหว่างวันที่ 21/01/2562 - 21/01/2562 
ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมรับฟัง ขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ...  
ระหว่างวันที่ 12/01/2562 - 12/01/2562 
ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562...  
ระหว่างวันที่ 21/12/2561 - 21/12/2561 
เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562...  
ระหว่างวันที่ 28/11/2561 - 28/11/2561 
สัมมนาพิเศษในหัวข้อ Development and Applications of Chemical Isotope Labeling LC-MS for Quantitative Metabolomics...  
ระหว่างวันที่ 27/11/2561 - 27/11/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เรื่อง พืชยา กัญชา กระท่อม : ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติดเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน ฟรี !! ...  
ระหว่างวันที่ 18/11/2561 - 18/11/2561 
โครงการเสริมทักษะ โดยหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561...  
ระหว่างวันที่ 11/11/2561 - 11/11/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ ร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง พร้อมฟังบรรยายพิเศษ“Inspiration of a giver การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ให้” โดยพิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง...  
ระหว่างวันที่ 08/11/2561 - 10/11/2561 
The 8th International Conference on Applied Geophysics ...  
ระหว่างวันที่ 07/11/2561 - 07/11/2561 
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง Are we ready? Translational Research from Academia to Industry : Following the Thailand 4.0 Model โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น...  
ระหว่างวันที่ 28/10/2561 - 28/10/2561 
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพังบัว (พระชี) ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา...