รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง  (ปิดรับสมัคร 30/04/2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์   (ปิดรับสมัคร 29/03/2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์   (ปิดรับสมัคร 22/03/2562)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา  (ปิดรับสมัคร 30/04/2562)