รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา   
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ  (ปิดรับสมัคร 31/07/2561)