รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานดูแลภูมิทัศน์ สังกัดหน่วยอาคารฯ   (ปิดรับสมัคร 20/09/2560)
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา   
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา  (ปิดรับสมัคร 15/09/2560)