Homeข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ค้นหาข่าวรับสมัครงาน
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา  (ปิดรับสมัคร 30/08/2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ  (ปิดรับสมัคร 15/08/2562)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา  (ปิดรับสมัคร 31/10/2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์  (ปิดรับสมัคร 09/08/2562)

จำนวนทั้งหมดมี 5 -- ทั้งหมดมี 1 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  |

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน