Homeข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ค้นหาข่าวรับสมัครงาน
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  (ปิดรับสมัคร 02/10/2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยสารบรรณ  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา   (ปิดรับสมัคร 20/09/2561)

จำนวนทั้งหมดมี 3 -- ทั้งหมดมี 1 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  |

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน