อึ้ง! ฟอสซิลหอย 400 ล้านปี ถมตลิ่งป้องกันกัดเซาะ ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง...  
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมสวมชุดไทยร่วมกิจกรรมสงกรานต์บานบุรี...  
...