ชวนร่วมงานคืนสู่เหย้า 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตอน คิดถึงอย่างแรงภาค 2...  
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสงกรานต์บานบุรี ประจำปี 2561 เพื่อรักษาประเพณีอันดีงานของไทย ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ลานกิจกรรมใต้ตึกฟักทอง โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์ และมีการประกวดการแต่งกายย้อนยุค โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ต่างร่วมใจกันแต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน โดยจากการได้สัมภาษณ์คณะบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ คุณพิมพาภรณ์ สุวรรณเคหะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ผู้รับหน้าที่พิธีกรในงาน กล่าวว่า “จากกระแสของละครบุพเพสันนิวาส ทำให้มีการรณรงค์การแต่งการชุดไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการกำหนด Theme เป็นการแต่งกายย้อนยุค เป็นการขอความงามร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งวันนี้ถือว่าได้รับการร่วมมือเป็นอย่างมากเพราะปกติมีการจัดงานในแต่ละปีเป็นการแต่งกายชุดลายดอก แต่สำหรับวันนี้เราก็จะเป็นการแต่งกายย้อนยุคกันซึ่งเสื้อผ้าได้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือตัด โดยผู้ร่วมงานไม่ได้มีการเรียกร้องในเรื่องของการได้รับรางวัลต่าง ๆตอบแทนทุกคนมาร่วมงานกันด้วยใจ จากผลของละครที่มีกระแสการตอบรับที่ดี มีผลทำให้บรรยากาศของงานออกมาในรูปแบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด” สำหรับกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในปีนี้เป็นการร่วมกันของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ใน theme ละครบุพเพสันนิวาส ซึ่งเป็นการรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากร ได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้างความรักชาติและสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป ในหมู่ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก http://gallery.sci.psu.ac.th/index.php?/category/320...  
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง L1 ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน และ ผู้เเทนอธิการบดี , คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ และคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมแข่งขันศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เปิดเผยว่า “ตามที่ทราบโดยทั่วกันว่ามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ และทรงให้ความสำคัญกับกิจกรรม โดยการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านชีววิทยาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศและเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ” ในครั้งนี้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันจากศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ บำรุงศรี อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. กล่าวคำปฏิญาณตน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านชีววิทยาในโรงเรียนให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในด้านชีววิทยา และคัดเลือกนักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันชีวโอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป มีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จำนวน 13 ศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 100 คน สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook page: TBO15 หรือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-8481...  
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งนักศึกษาที่เรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์จากร่างจริงของผู้บริจาคร่างกาย จะต้องแสดงความรู้สึก กตัญญูรู้คุณต่อร่างของผู้บริจาคร่างกายซึ่งนักศึกษาเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” โดยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 7428 8132 การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ครูใหญ่” เป็นกรณีพิเศษได้จัดขึ้นทุกปี เป็นการจัดงานเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ “ครูใหญ่” โดยความร่วมมือกันของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ศึกษาความรู้จากร่างครูใหญ่ ซึ่งเป็นการศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย นับว่า “ครูใหญ่” เป็นผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้เหล่านักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น”ครูใหญ่”ทุกท่านจึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูง จึงได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ อันเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อผู้บริจาคร่างกายและวงศ์ตระกูล ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ ได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” เลขบัญชี 565-2-18810-7 โดยส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ Fax เบอร์ 0 7444 6663 หรือส่ง Email มาได้ที่ yaowadee.n@psu.ac.th...  
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องกระจก อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ ร่วมพิธีในงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานและสรุปผลการดำเนินงานเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย สำหรับสาระสำคัญของ MOU ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้แก่สมาชิกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สำคัญเพื่อสร้างครูแกนนำของ สถานศึกษาเอกชนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมในข้อตกลงนี้จำนวน 22 โรงเรียน ในโอกาสนี้ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ พัฒนาภูมิภาคและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาระดับปฐมวัยที่เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาแต่ละบุคคลไปสู่ศักยภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะเป็นแหล่งวิชาการจึงตระหนักถึงสำคัญของการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศและทันต่อยุคสมัย ทั้งนี้ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะครบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 13 มีนาคม 2561ที่จะถึงนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับสถานศึกษาที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพในการศึกษาในระดับปฐมวัยนี้ การขับเคลื่อนดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของทุกภาคีเพื่อเป็นการสืบสานการทำความดีเพื่อประโยชน์สังคมที่ยั่งยืนของเพื่อนมนุษย์ ของสังคมและประเทศชาติร่วมกันตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีให้กับสังคม...