นักวิจัย ม.สงขลาฯ พัฒนาชุดตรวจหาสารทรามาดอลทดแทนการนำเข้า ระบุใช้ง่าย รู้ผลเร็ว ราคาถูก เล็งต่อยอดผลิตใช้ตรวจปัสสาวะและน้ำลายเพิ่มความสะดวกในทางปฏิบัติงาน...  
คณะทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมออกอากาศทาง NBT สงขลา ให้ความรู้ทางวิชาการพืชกระท่อม กัญชาเพื่อการเเพทย์ พร้อมประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเรื่อง เรื่อง พืชยา กัญชา กระท่อม : ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติดเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน ฟรี !!...  
ท่อช่วยหายใจ-ถุงมือยางลดการติดเชื้อดื้อยาจากสารเคลือบธรรมชาติ...  
สกัดสารจาก "กระทุ-ยูคาลิปตัส"ผลิตซิลเวอร์นาโน ต้านแบคทีเรีย...  
ยางขึ้นรูป นวัตกรรมแห่งการลอกลายพิมพ์แบบ มหัศจรรย์น้ำยางไทยต้นทุนสุดถูก ...