Homeข่าวในสื่อมวลชนทั้งหมด
ค้นหาข่าวในสื่อมวลชน
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปชวนร่วมงานคืนสู่เหย้า 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตอน คิดถึงอย่างแรงภาค 2...  

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสงกรานต์บานบุรี ประจำปี 2561 เพื่อรักษาประเพณีอันดีงานของไทย ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ลานกิจกรรมใต้ตึกฟักทอง โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์ และมีการประกวดการแต่งกายย้อนยุค โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ต่างร่วมใจกันแต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน โดยจากการได้สัมภาษณ์คณะบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ คุณพิมพาภรณ์ สุวรรณเคหะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ผู้รับหน้าที่พิธีกรในงาน กล่าวว่า “จากกระแสของละครบุพเพสันนิวาส ทำให้มีการรณรงค์การแต่งการชุดไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการกำหนด Theme เป็นการแต่งกายย้อนยุค เป็นการขอความงามร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งวันนี้ถือว่าได้รับการร่วมมือเป็นอย่างมากเพราะปกติมีการจัดงานในแต่ละปีเป็นการแต่งกายชุดลายดอก แต่สำหรับวันนี้เราก็จะเป็นการแต่งกายย้อนยุคกันซึ่งเสื้อผ้าได้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือตัด โดยผู้ร่วมงานไม่ได้มีการเรียกร้องในเรื่องของการได้รับรางวัลต่าง ๆตอบแทนทุกคนมาร่วมงานกันด้วยใจ จากผลของละครที่มีกระแสการตอบรับที่ดี มีผลทำให้บรรยากาศของงานออกมาในรูปแบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด” สำหรับกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในปีนี้เป็นการร่วมกันของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ใน theme ละครบุพเพสันนิวาส ซึ่งเป็นการรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากร ได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้างความรักชาติและสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป ในหมู่ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก http://gallery.sci.psu.ac.th/index.php?/category/320...  

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง L1 ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน และ ผู้เเทนอธิการบดี , คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ และคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมแข่งขันศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เปิดเผยว่า “ตามที่ทราบโดยทั่วกันว่ามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ และทรงให้ความสำคัญกับกิจกรรม โดยการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านชีววิทยาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศและเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ” ในครั้งนี้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันจากศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ บำรุงศรี อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. กล่าวคำปฏิญาณตน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านชีววิทยาในโรงเรียนให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในด้านชีววิทยา และคัดเลือกนักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันชีวโอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป มีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จำนวน 13 ศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 100 คน สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook page: TBO15 หรือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-8481...  

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งนักศึกษาที่เรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์จากร่างจริงของผู้บริจาคร่างกาย จะต้องแสดงความรู้สึก กตัญญูรู้คุณต่อร่างของผู้บริจาคร่างกายซึ่งนักศึกษาเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” โดยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 7428 8132 การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ครูใหญ่” เป็นกรณีพิเศษได้จัดขึ้นทุกปี เป็นการจัดงานเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ “ครูใหญ่” โดยความร่วมมือกันของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ศึกษาความรู้จากร่างครูใหญ่ ซึ่งเป็นการศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย นับว่า “ครูใหญ่” เป็นผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้เหล่านักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น”ครูใหญ่”ทุกท่านจึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูง จึงได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ อันเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อผู้บริจาคร่างกายและวงศ์ตระกูล ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ ได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” เลขบัญชี 565-2-18810-7 โดยส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ Fax เบอร์ 0 7444 6663 หรือส่ง Email มาได้ที่ yaowadee.n@psu.ac.th...  

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องกระจก อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ ร่วมพิธีในงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานและสรุปผลการดำเนินงานเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย สำหรับสาระสำคัญของ MOU ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้แก่สมาชิกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สำคัญเพื่อสร้างครูแกนนำของ สถานศึกษาเอกชนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมในข้อตกลงนี้จำนวน 22 โรงเรียน ในโอกาสนี้ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ พัฒนาภูมิภาคและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาระดับปฐมวัยที่เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาแต่ละบุคคลไปสู่ศักยภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะเป็นแหล่งวิชาการจึงตระหนักถึงสำคัญของการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศและทันต่อยุคสมัย ทั้งนี้ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะครบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 13 มีนาคม 2561ที่จะถึงนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับสถานศึกษาที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพในการศึกษาในระดับปฐมวัยนี้ การขับเคลื่อนดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของทุกภาคีเพื่อเป็นการสืบสานการทำความดีเพื่อประโยชน์สังคมที่ยั่งยืนของเพื่อนมนุษย์ ของสังคมและประเทศชาติร่วมกันตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีให้กับสังคม...  

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับ คณะจากดูงานจาก Forensic Science Programme, Faculty of Health Sciences, Management and Science University (MSU), Malaysi เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุเเก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ร่วมต้อนรับ พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาในภาควิชา โดยกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้ทางสาขาวิชาได้เตรีียมบูทวิจัย พร้อมกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ crime scene ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน สำหรับการต้อนรับในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์และเพื่อศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอน...  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้รับโล่รางวัล พร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า 4 แสนบาท พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ล้านบาทให้กับนักวิจัยที่มีผลงาน โดดเด่น และรางวัลแก่ครูอาจารย์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อีก 7 แสนบาท โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และ มร.นิคคาคุ ประธานบริหาร บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น ในปีนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้ ศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล โดยมีผลงานด้านการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของไทย และการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชและเชื้อราเพื่อนำมาใช้เป็นโครงสร้างต้นแบบในการพัฒนาเป็นยาต้านแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง และลดไขมันในเลือด นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารที่ผลิตโดยเชื้อราในปริมาณมากเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การหาวิธีเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารต้นแบบ ตลอดจนสามารถแยกสารธรรมชาติได้จำนวนมากกว่า 1,000 สาร โดยจัดเป็นสารใหม่จำนวนมากกว่า 350 สาร ทำให้ได้ฐานข้อมูลสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ อันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยด้านการค้นหายาจากทรัพยากรทางชีวภาพ ...  

นาโนเทค-สวทช.และคณะวิทย์ ม.อ. ดึงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทย์โลก ถ่ายทอดทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ นำเยาวชนร่วมประกวดการสื่อสารนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัยผ่านคลิปวีดีโอ “เปิดตัวโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ : เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience Communication for Youth : NCY 2018)” พร้อมดึง “ป๋องแป๋ง” (นายอาจวรงค์ จันทมาศ) สุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก รายการแฟนพันธุ์แท้ นักเขียน-นักสื่อสารวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พลังของการสร้างสรรค์สื่อกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค 4.0...  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน วิดยา ม.อ.​เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบของโครงการเป็นการเดิน-วิ่งการกุศล 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 4.1 กิโลเมตร เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง กิจกรรมการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม...  

ค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 2 (2nd Young Chem Camp)...  

โอกาสที่น้องรอคอยมาถึงแล้ว ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ รวมถึงท่านผู้ปกครอง ส่งน้องๆ ร่วมกิจกรรมค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 2 (2nd Young Chem Camp) ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561 อย่าพลาดที่จะค้นหาคำตอบ ค้นหาความสุข ความสนุก ประสบการณ์และมิตรภาพสุดประทับใจไปพร้อมกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2561 ...  

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มาค้นหาคำตอบ ค้นหาความสุข ความสนุก ประสบการณ์และมิตรภาพสุดประทับใจไปด้วยกัน...  

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนผู้ที่รักการวาดการ์ตูนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดการ์ตูน ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี หากสนใจสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 ม.ค. – 30 มี.ค. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 7428 8067...  

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น. โดยเปิดรับนักเรียนระดับประถมปลาย มัธยม และบุคลากรทั่วไป จำนวน 20 คนเท่านั้น ค่าลงทะเบียน จำนวน 300 บาท ท่านใดที่รักในการวาดสร้างสรรค์การ์ตูนจากสิ่งมีชีวิตในสไตล์ของตัวเอง โดยผู้สอนมีความเชี่ยวชาญด้านวาดภาพ มีผลงานในสติกเกอร์ Line และออกแบบมาสคอต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการวาดภาพที่ถูกต้อง ...  

ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ 50 ปี เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "My Journey to Stockholm" โดย Prof. Sir J. Fraser Stoddart (Nobel Prize in Chemistry 2016) ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งเเต่เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...  

Asst Prof Thon, deputy dean of the Faculty of Fisheries at Kasetsart University, said 77% or 140,000 out of total 107,800 rai of coral reef area in the Thai seas is in a sorry state, with unhealthy coral reefs expanding at an alarming rate. In 2008, the Ministry of Natural Resources and Environment said 42,000 rai (30%) of total 140,000 rai of corals was devastated. Asst Prof Thon blamed tourism and polluted water released by beachfront hotels, resorts and residential houses as the main cause for the unhealthy coral reefs....  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรทั่วไปและนักศึกษาประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” เนื่องในโอกาสคณะวิทยาศาสตร์ ม.อง ครบรอบ 50 ปี ชิงทุนการศึกษากว่า 12,000.-บาท โดยขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ทำให้สังคมหรือสร้างสรรค์สังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ในภารกิจเพื่อสังคม ตลอดระยะเวลา 50 ปี ความยาว 3-5 นาที ...  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรทั่วไปและนักศึกษาประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” เนื่องในโอกาสคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครบรอบ 50 ปี ชิงทุนการศึกษากว่า 12,000 บาท โดยขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้สังคม หรือสร้างสรรค์สังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ ในภารกิจเพื่อสังคมตลอดระยะเวลา 50 ปี ความยาว 3-5 นาที ...  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรทั่วไปและนักศึกษาประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” เนื่องในโอกาสคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครบรอบ 50 ปี ชิงทุนการศึกษากว่า 12,000 บาท โดยขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้สังคม หรือสร้างสรรค์สังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ ในภารกิจเพื่อสังคมตลอดระยะเวลา 50 ปี ความยาว 3-5 นาที...  

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น. โดยเปิดรับนักเรียนระดับประถมปลาย มัธยม และบุคลากรทั่วไป จำนวน 20 คนเท่านั้น ค่าลงทะเบียน จำนวน 300 บาท ท่านใดที่รักในการวาดสร้างสรรค์การ์ตูนจากสิ่งมีชีวิตในสไตล์ของตัวเอง โดยผู้สอนมีความเชี่ยวชาญด้านวาดภาพ มีผลงานในสติกเกอร์ Line และออกแบบมาสคอต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการวาดภาพที่ถูกต้อง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0-7428-8067-8 ในวันและเวลาราชการ...  

เชิญร่วมกิจกรรมอบรมวาดการ์ตูนของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะจัดอบรมวาดภาพในวันที่ 20 เม.ย.61 นี้ ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท หากน้องๆ คนไหนสนใจ สมัครได้ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มี.ค. 61 ค่ะ...  

ภาควิชาเคมี มอ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2018...  

แถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ PACCON 2018 เพื่อพัฒนา...  

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON เริ่มขึ้นเมื่อปี 2002 โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Chemistry Toward a Sustainable Future” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย...  

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงาน ประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) เผยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ม.อ....  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน มินิโปรเจ็คทางด้านเคมี ดูเเลโครงการโดย ดร.อภิชัย พลชัย และนักศึกษาในการดูเเล โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมย่อย อาทิ กิจกรรมแรงบรรดาลใจในการคิดและทำมินิโปรเจ็คท์ทางด้านเคมี (นิติเคมี) การอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้าน นิติเคมี พิสูจน์หลักฐาน โดยกิจกรรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมปฎิบัติจริง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาดูเเลกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ...  

คณะวิทย์ฯ ม.อ.เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “PACCON 2018”...  

ช่วงบ่ายวันนี้ (16 ม.ค. 61) ที่ห้องนิทรรศการ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ , รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดการประชุมเคมีนานาชาติ ...  
สสวท. จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จ.สงขลา ร่วมกันพัฒนาความรู้ เพื่อเยาวชน...  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ...  


เชิญชวนน้องๆ ประถม 4-6 ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 28 Junior Science Camp 28th [JSC28th]...  

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเปิดบ้านนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก...  

เกษตรสร้างชาติ : ชุดทดสอบสังกะสีช่วยชาวนา MCOT HD...  

เปิดบ้านนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. PSU. Forensic Science Open House 2017...  

ชุ่ย!? นักชีววิทยาติง EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ข้อมูลผิดเพียบ ภาค ปชช.ใต้เตรียมเปิดเวทีจี้ปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ...  

ปากบารา สวรรค์อันดามัน...  

ปะการัง แลก ประตูสู่อันดามัน จะเลือกอะไร? พรุ่งนี้! ประชาพิจารณ์ท่าเรือปากบารา...  

จับตา เวที ค.1 ปากบารา กับ EIA ที่หายไป...  

ปิดเวทีฟังความเห็น ท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล...  

"มันใช่หน้าที่ทหารเหรอ ? ด่วน! เวทีค.1 ปากบาราส่อล่ม!" อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378538948/...  

กรมอุทยานแห่งชาติ ร่อนเอกสารแจง 6 ประเด็นถูกประท้วง ขอลดค่าธรรมเนียมเข้าหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ระบุนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กังวลค่าบริการราคา 400 บาท ขณะที่ยอดชาวต่างเที่ยวโต ร้อยละ 24 เตรียมถกวันที่ 27 ก.พ.นี้...  

พลิกปมข่าว : ปากบารา สวรรค์อันดามัน (15 มี.ค. 60)...  

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน...  

นศ.ม.อ.คว้ารางวัลรองชนะเลิศ รายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016...  

นศ. คณะวิทย์ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559...  

ม.อ.เปิดค่ายเคมี-ชวนม.ปลายสนใจวิทย์...  

ม.อ.ร่วมโชว์ผลงานวิจัยด้านยางพาราในงาน วันนักประดิษฐ์ปี 60 ที่ไบเทค บางนา หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้...  

ชี้แนะอุทยานฯแก้ปัญหากัดเซาะหาดให้น้ำไหลเลี่ยงแนวปะการัง...  

ม.อ.ร่วมแก้น้ำท่วมสทิงพระ...  

มังคุดกับแนวคิดภูมิกันบำบัด...  

พบแล้ว! ตัวการสำคัญทำน้ำทะเลกัดเซาะชายหาดในยาง จ.ภูเก็ต...  
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมตัวกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ระโนด...  

ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อความสุข คิดค้น “ ยางธรรมชาติเทอร์โบพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ ” เพื่อใช้สำหรับงานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ ...  

ยางลอกลาย 3 มิติ...  

ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...  

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์...  
เทปศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ มอ. รายการเก็บมาฝาก ช่อง Hi Cable TV...  

Dr. Ekwipoo Kalkornsurapranee, a lecturer at Prince of Songkla University's Faculty of Science was interviewed by Bangkok Post. ...  


พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาปี ๒๕๕๘ (Gimyong)...  

เตือนภัยหมึกสายวงน้ำเงินอาจารย์จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ...  

ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล ชี้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง เกิดจากน้ำมือมนุษย์ แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องรักษาชายหาด เลิกสร้างกำแพงต้านคลื่น ย้ำยิ่งสร้าง ยิ่งทำลาย (สำนักข่าวอิศรา)...  

แจงหมึกพิษแรงไร้ยารักษา (ข่าวสด)...  

เตือนหมึกสายวงน้ำเงิน ซึ่งเป็นหมึกพิษร้ายแรงกินเข้าไปถึงตายได้ ...  

รู้จัก’หมึกบลูริง’ฉายา’สวยประหาร’ พิษร้ายรอบตัว สัตว์รักสงบ ชอบหลบตามรู (มติชนออนไลน์)...  

นักวิจัย ม.อ.ลงพื้นที่ท่าข้าม นำงานวิจัยหาแนวทางแก้ปัญหา “กลิ่นยางแผ่นรมควัน”...  

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ ม.อ. เตรียมนำงานวิจัยลดกลิ่นจากโรงงานรมควันยางเพื่อชุมชนท่าข้าม...  นักวิจัย มอ. กับการค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบของยาจากราคว้าทุนวิจัยศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ประจำปี 2558...  

นักวิจัย มอ. คว้าทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558...  

ทีมวิจัยยาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิจัย มอ.รับทุนศาสตราจารย์ที่เป็นแกนนำกลุ่มรับทุนวิจัย 20 ล้าน ...  


นักวิชาการยันแพลงก์ตอนบลูมที่อ่าวไทยไม่เป็นอันตรายกับคน...  

นักวิชาการ ย้ำปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนล่างเป็นภาวะไม่ปกติ...  

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่หาดสมิหลา สงขลา เก็บตัวอย่างปรากฎการณ์ Plankton Bloom คาดจะคลี่คลายใน 1 อาทิตย์ ...  


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน