Homeข่าวในสื่อมวลชนทั้งหมด
ค้นหาข่าวในสื่อมวลชน
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปAsst Prof Thon, deputy dean of the Faculty of Fisheries at Kasetsart University, said 77% or 140,000 out of total 107,800 rai of coral reef area in the Thai seas is in a sorry state, with unhealthy coral reefs expanding at an alarming rate. In 2008, the Ministry of Natural Resources and Environment said 42,000 rai (30%) of total 140,000 rai of corals was devastated. Asst Prof Thon blamed tourism and polluted water released by beachfront hotels, resorts and residential houses as the main cause for the unhealthy coral reefs....  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรทั่วไปและนักศึกษาประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” เนื่องในโอกาสคณะวิทยาศาสตร์ ม.อง ครบรอบ 50 ปี ชิงทุนการศึกษากว่า 12,000.-บาท โดยขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ทำให้สังคมหรือสร้างสรรค์สังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ในภารกิจเพื่อสังคม ตลอดระยะเวลา 50 ปี ความยาว 3-5 นาที ...  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรทั่วไปและนักศึกษาประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” เนื่องในโอกาสคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครบรอบ 50 ปี ชิงทุนการศึกษากว่า 12,000 บาท โดยขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50 ปี ส่งพลังความดี สู่สังคม” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้สังคม หรือสร้างสรรค์สังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ ในภารกิจเพื่อสังคมตลอดระยะเวลา 50 ปี ความยาว 3-5 นาที...  

ภาควิชาเคมี มอ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2018...  

แถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ PACCON 2018 เพื่อพัฒนา...  

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON เริ่มขึ้นเมื่อปี 2002 โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Chemistry Toward a Sustainable Future” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย...  

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงาน ประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) เผยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ม.อ....  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน มินิโปรเจ็คทางด้านเคมี ดูเเลโครงการโดย ดร.อภิชัย พลชัย และนักศึกษาในการดูเเล โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมย่อย อาทิ กิจกรรมแรงบรรดาลใจในการคิดและทำมินิโปรเจ็คท์ทางด้านเคมี (นิติเคมี) การอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้าน นิติเคมี พิสูจน์หลักฐาน โดยกิจกรรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมปฎิบัติจริง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาดูเเลกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ...  

คณะวิทย์ฯ ม.อ.เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “PACCON 2018”...  

ช่วงบ่ายวันนี้ (16 ม.ค. 61) ที่ห้องนิทรรศการ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ , รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดการประชุมเคมีนานาชาติ ...  
สสวท. จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จ.สงขลา ร่วมกันพัฒนาความรู้ เพื่อเยาวชน...  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ...  


เชิญชวนน้องๆ ประถม 4-6 ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 28 Junior Science Camp 28th [JSC28th]...  

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเปิดบ้านนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก...  

เกษตรสร้างชาติ : ชุดทดสอบสังกะสีช่วยชาวนา MCOT HD...  

เปิดบ้านนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. PSU. Forensic Science Open House 2017...  

ชุ่ย!? นักชีววิทยาติง EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ข้อมูลผิดเพียบ ภาค ปชช.ใต้เตรียมเปิดเวทีจี้ปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ...  

ปากบารา สวรรค์อันดามัน...  

ปะการัง แลก ประตูสู่อันดามัน จะเลือกอะไร? พรุ่งนี้! ประชาพิจารณ์ท่าเรือปากบารา...  

จับตา เวที ค.1 ปากบารา กับ EIA ที่หายไป...  

ปิดเวทีฟังความเห็น ท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล...  

"มันใช่หน้าที่ทหารเหรอ ? ด่วน! เวทีค.1 ปากบาราส่อล่ม!" อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378538948/...  

กรมอุทยานแห่งชาติ ร่อนเอกสารแจง 6 ประเด็นถูกประท้วง ขอลดค่าธรรมเนียมเข้าหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ระบุนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กังวลค่าบริการราคา 400 บาท ขณะที่ยอดชาวต่างเที่ยวโต ร้อยละ 24 เตรียมถกวันที่ 27 ก.พ.นี้...  

พลิกปมข่าว : ปากบารา สวรรค์อันดามัน (15 มี.ค. 60)...  

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน...  

นศ.ม.อ.คว้ารางวัลรองชนะเลิศ รายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016...  

นศ. คณะวิทย์ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559...  

ม.อ.เปิดค่ายเคมี-ชวนม.ปลายสนใจวิทย์...  

ม.อ.ร่วมโชว์ผลงานวิจัยด้านยางพาราในงาน วันนักประดิษฐ์ปี 60 ที่ไบเทค บางนา หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้...  

ชี้แนะอุทยานฯแก้ปัญหากัดเซาะหาดให้น้ำไหลเลี่ยงแนวปะการัง...  

ม.อ.ร่วมแก้น้ำท่วมสทิงพระ...  

มังคุดกับแนวคิดภูมิกันบำบัด...  

พบแล้ว! ตัวการสำคัญทำน้ำทะเลกัดเซาะชายหาดในยาง จ.ภูเก็ต...  
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมตัวกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ระโนด...  

ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อความสุข คิดค้น “ ยางธรรมชาติเทอร์โบพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ ” เพื่อใช้สำหรับงานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ ...  

ยางลอกลาย 3 มิติ...  

ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...  

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์...  
เทปศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ มอ. รายการเก็บมาฝาก ช่อง Hi Cable TV...  

Dr. Ekwipoo Kalkornsurapranee, a lecturer at Prince of Songkla University's Faculty of Science was interviewed by Bangkok Post. ...  


พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาปี ๒๕๕๘ (Gimyong)...  

เตือนภัยหมึกสายวงน้ำเงินอาจารย์จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ...  

ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล ชี้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง เกิดจากน้ำมือมนุษย์ แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องรักษาชายหาด เลิกสร้างกำแพงต้านคลื่น ย้ำยิ่งสร้าง ยิ่งทำลาย (สำนักข่าวอิศรา)...  

แจงหมึกพิษแรงไร้ยารักษา (ข่าวสด)...  

เตือนหมึกสายวงน้ำเงิน ซึ่งเป็นหมึกพิษร้ายแรงกินเข้าไปถึงตายได้ ...  

รู้จัก’หมึกบลูริง’ฉายา’สวยประหาร’ พิษร้ายรอบตัว สัตว์รักสงบ ชอบหลบตามรู (มติชนออนไลน์)...  

นักวิจัย ม.อ.ลงพื้นที่ท่าข้าม นำงานวิจัยหาแนวทางแก้ปัญหา “กลิ่นยางแผ่นรมควัน”...  

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ ม.อ. เตรียมนำงานวิจัยลดกลิ่นจากโรงงานรมควันยางเพื่อชุมชนท่าข้าม...  นักวิจัย มอ. กับการค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบของยาจากราคว้าทุนวิจัยศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ประจำปี 2558...  

นักวิจัย มอ. คว้าทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558...  

ทีมวิจัยยาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิจัย มอ.รับทุนศาสตราจารย์ที่เป็นแกนนำกลุ่มรับทุนวิจัย 20 ล้าน ...  


นักวิชาการยันแพลงก์ตอนบลูมที่อ่าวไทยไม่เป็นอันตรายกับคน...  

นักวิชาการ ย้ำปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนล่างเป็นภาวะไม่ปกติ...  

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่หาดสมิหลา สงขลา เก็บตัวอย่างปรากฎการณ์ Plankton Bloom คาดจะคลี่คลายใน 1 อาทิตย์ ...  


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน