Homeนักวิจัย ม.อ.ลงพื้นที่ท่าข้าม นำงานวิจัยหาแนวทางแก้ปัญหา “กลิ่นยางแผ่นรมควัน” (อ่าน 381 ครั้ง)
 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้มีการลงพื้นที่ ชุมชน อบต. ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานบริการวิชาการที่ผ่านมาของชุมชนและวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2559 โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ และ ดร.นุชนาถ คงช่วย ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมลงพื้นที่ พูดคุย กับ คุณเสน่ห์ ขวัญชนะ เจ้าของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน (Gimyong New)

อ่านต่อ http://news.gimyong.com/article/437

 
วันที่ลงข่าว : 18/01/2017 11:40:30
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน