Homeขอแสดงความยินดีกับ ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ (อ่าน 268 ครั้ง)
 

 

     ขอแสดงความยินดีกับ ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ อาจารย์ประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation Award)เรื่อง แมลงหางดีดถ้ำของคาบสมุทรไทย (Cave Springtails (Hexapoda: Collembola) in Thai Peninsula) สาขา Biological Science จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2559

     อ่านต่อ http://hatyaiok.com/%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

 

 
วันที่ลงข่าว : 18/01/2017 11:29:04
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน