Homeนศ. คณะวิทย์ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 (อ่าน 213 ครั้ง)
 

ขอแสดงความยินดีกับกับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ในนามทีม สาวน้อยอ้อยควั่น กับผลงาน ถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสีย โดยมีสมาชิกในทีมคือ นางสาว หทัยชนก ชูเนตร์, นางสาว ศิรินาถ มหาวงศ์, นางสาว เปมิกา แสงวิเชียร, นาย ปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาภาควิชาเคมี โดยมี ดร. แหลมทอง ชื่นชม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อ่านต่อ : http://hatyaiok.com/%E0%B8%99%E0%B8%A8-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1/


 

 
วันที่ลงข่าว : 08/03/2017 13:30:44
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน