Homeเกษตรสร้างชาติ : ชุดทดสอบสังกะสีช่วยชาวนา MCOT HD (อ่าน 214 ครั้ง)
 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่กลับมีผลผลิตข้าวต่อไร่เป็นอันดับที่ 19 ของโลก จาก 24 ประเทศ ทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ทุนสวก ทุนวช และคณะวิทยาศาสตร์ คิดศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จนประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้มากขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว

ติดตามจากรายงาน “เกษตรสร้างชาติ” ติดตามรายการได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-Gb_EUSG0G0

 

 
วันที่ลงข่าว : 05/09/2017 17:08:36
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน