Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วม ถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (อ่าน 167 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้กล่าวปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ระดับภูมิภาค (ศูนย์ภาคใต้) ประจำปี 2560 และแสดงความขอบคุณหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน หลังเสร็จสิ้นการจัดงานรวมระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ...

อ่านเพิ่มเติม : http://news.gimyong.com/article/5327

 
วันที่ลงข่าว : 05/09/2017 16:57:30
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน