Homeสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเก็บตัว ดาว-เดือนอาสา พร้อมให้กำลังใจและบำเพ็ญประโยชน์ ณ มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา (อ่าน 156 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมดาว-เดือนอาสา เชิงสร้างสรรค์โดยมีการเก็บตัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปลูกฝังความรักในหมู่คณะ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ได้นำน้องๆ ไปร่วมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป...

อ่านต่อ

 
วันที่ลงข่าว : 06/09/2017 09:42:34
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน