Homeสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 (อ่าน 167 ครั้ง)
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ กับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม " ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หัวข้อการจัดงานตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ศาสตร์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ศาสตร์พระราชา รากฐานของการพัฒนาแห่งอนาคต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ)ลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-11.00 น. ห้อง L1 ตึกฟักทองคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

พบกิจกรรมดี ๆ ที่ห้ามพลาด นิทรรศการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, การบริการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อม, การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การประกวด Science Show, การประกวดการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์, ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์ ของทุกปี คือการเรียนรู้เรื่องร่างกายของเราผ่านร่างอาจารย์ใหญ่

 

อ่านต่อ : https://www.evensi.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B-2560-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%AD-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D/218154411

 
วันที่ลงข่าว : 18/09/2017 10:58:18
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน