Homeโซเชียลแชร์สนั่น! เผยเคล็ดลับ ‘เรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุก’ สุดฮาจากอาจารย์ม.ดัง (อ่าน 80 ครั้ง)
 

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคยได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา จากการคัดเลือกอาจารย์ในระดับประเทศ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เชิดชูเกียรติอาจารย์ โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัล โล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...(ประชาชาติธุรกิจ)

อ่านต่อ : https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-21651

 
วันที่ลงข่าว : 11/10/2017 14:17:50
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน