Homeนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข คว้ารางวัลระดับนานาชาติ (อ่าน 56 ครั้ง)
 

ในปีค.ศ. 2016 คณะกรรมการ NASBR ได้พิจารณามอบรางวัลนี้แก่ ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข นักวิจัยจาก พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นคนที่ 4 จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นคนที่ 2 จากประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ถัดจาก ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลนี้เมื่อปีค.ศ. 2010 ซึ่งในประวัติที่ผ่านมามีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับรางวัลซ้ำ 2 คน (ประเทศคิวบา และประเทศไทย) สำหรับในประเทศไทยนักวิจัยที่ได้รับรางวัลซ้อน 2 คน มาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและความเป็นผู้นำงานวิจัยค้างคาวในประเทศและในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...(กิมหยงนิวส์)

อ่านต่อ 

 
วันที่ลงข่าว : 20/10/2017 09:42:59
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน