Homeทีมวิจัยยาจาก "รา" รับทุนศาสตราจารย์แกนนำ 20 ล้าน (อ่าน 53 ครั้ง)
 

นักวิจัย มอ.รับทุนศาสตราจารย์ที่เป็นแกนนำกลุ่มรับทุนวิจัย 20 ล้าน เดินหน้าพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง, ไขมัน, ความดัน, ท้องร่วงจากเชื้อรา หลังพบปัญหาเชื้อเริ่มดื้อจนยาปัจจุบันยั้งไม่อยู่ แถมราคาแพงต้องสั่งจากนอก
       
       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผลผู้ได้รับทุนศาสตราจารย์ที่เป็นแกนนำกลุ่ม ( NSTDA Chair Professor) ประจำปี 2558 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558
       
       ในปีนี้นักวิจัยที่ได้รับทุนศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ได้แก่ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทยเพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา” โดยจะได้รับเงินวิจัยจำนวน 20 ล้านบาท จากการสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในระยะเวลาทุน 5 ปี...(MGR Online)

อ่านต่อ

 
วันที่ลงข่าว : 20/10/2017 10:21:05
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน