Home'อรูบ้า' รุกภาคการศึกษา วางระบบไร้สายให้ ม.สงขลานครินทร์ (อ่าน 54 ครั้ง)
 

นายสถาพร สุวรรณ เจ้าหน้าที่หน่วยงานระบบสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ AirWave ของ อรูบ้า ช่วยให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้ในแบบองค์รวม และช่วยในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไปในตัว โดยให้ความสามารถช่วยให้มีมุมมองเกี่ยวกับการใช้งานในระบบเครือข่ายได้ครอบคลุม ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่เลือก อรูบ้า...(ไทยรัฐ)

อ่านต่อ

 

 

 
วันที่ลงข่าว : 20/10/2017 10:24:18
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน