Homeชวนร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (อ่าน 93 ครั้ง)
 

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ 

ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "รู้จักคิด ชีวิตไม่ตัน" โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ หน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โทร.0 7428 8000 Facebook: กระปุกออมสินเพื่อน้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://www.surveycan.com/survey181542 ...(กิมหยงนิวส์)

อ่านต่อ

 
วันที่ลงข่าว : 24/10/2017 16:06:35
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน