Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แถลงเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 (อ่าน 64 ครั้ง)
 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (16 พ.ค. 59) ที่ห้องนิทรรศการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมด้วย ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ เลขานุการการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ร่วมกันแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์จำนวนประมาณ 30 คน จากศูนย์ สอวน. 13 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 คน

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งตัวไปเข้าค่ายสาขาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก่อนที่จะคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป...(ktslive)

อ่านต่อ

 
วันที่ลงข่าว : 24/10/2017 13:08:18
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน