Homeหมึก 3 พันธุ์ใหม่ พบในทะเลไทย หวั่นอาจสูญ (อ่าน 50 ครั้ง)
 

สงขลา ๐ มอ.ค้นพบปลาหมึก 3 สายพันธุ์ใหม่ ห่วงแนวโน้มสัตว์สายพันธุ์นี้มีปริมาณลดลง หลังระบบนิเวศวิทยาเสียหายจากการรุกรานล้ำพื้นที่ของมนุษย์

ดร.จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ อาจารย์ประจำสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ได้ร่วมทีมกับงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการสำรวจศึกษาปลาหมึกในแถบคาบสมุทรไทย ซึ่งได้ค้นพบปลาหมึกสายพันธุ์ใหม่ 3 ชนิด...(ไทยโพสต์)

อ่านต่อ

 
วันที่ลงข่าว : 20/11/2017 14:13:45
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน