คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 11/05/2561 - 11/05/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561...  
เชิญชวนผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างวันที่ 30/04/2561 - 30/04/2561 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...  
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. ชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน
ระหว่างวันที่ 20/04/2561 - 20/04/2561 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. ชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน...  
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี มีความพฤติเหมาะสม สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20/04/2561 - 20/04/2561 
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี มีความพฤติเหมาะสม สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 ...  
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบพิเศษ
ระหว่างวันที่ 29/03/2561 - 29/03/2561 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบพิเศษ...