ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 30/04/2562 - 30/04/2562 
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี มีความประพฤติเหมาะสม สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ในแต่ละประเภท ตามคุณสมบัติที่กำหนด 5 ประเภท ดังนี้...  
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครแล้ว การวาดภาพการ์ตูน ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
ระหว่างวันที่ 31/03/2562 - 31/03/2562 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครแล้ว การวาดภาพการ์ตูน ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562...  
แสดงความยินดีกับนายพงศธร เตชะวัชรานนท์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น ด้านจิตอาสา ตามโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
ระหว่างวันที่ 25/02/2562 - 25/02/2562 
แสดงความยินดีกับนายพงศธร เตชะวัชรานนท์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น ด้านจิตอาสา ตามโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ...  
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากวท.วัสดุ ได้รับรางวัลจากการตัดสินผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 2560-2561
ระหว่างวันที่ 04/02/2562 - 04/02/2562 
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากวท.วัสดุ ได้รับรางวัลจากการตัดสินผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 2560-2561...  
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30/01/2562 - 30/01/2562 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561...