รับสมัครร้านค้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 28/08/2562 - 28/08/2562 
รับสมัครร้านค้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ...  
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาวิจัยค้างคาว ครั้งที่ 18 พร้อมต้อนรับนักวิจัยค้างคาวชั้นนำของโลก
ระหว่างวันที่ 01/08/2562 - 01/08/2562 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาวิจัยค้างคาว ครั้งที่ 18 พร้อมต้อนรับนักวิจัยค้างคาวชั้นนำของโลก...  
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาศุภัคษร โตระสะ ในเวที เวทีนานาชาติ The 5th international Mangrove Macrobenthos and Management meeting (MMM5)
ระหว่างวันที่ 01/07/2562 - 05/07/2562 
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาศุภัคษร โตระสะ ในเวที เวทีนานาชาติ The 5th international Mangrove Macrobenthos and Management meeting (MMM5)...  
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิชาการ ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 26/06/2562 - 26/06/2562 
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิชาการ ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561...  
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุน พสวท ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 26/06/2562 - 26/06/2562 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุน พสวท ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562...