ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชรินรัตน์ ศิริธรรม นักศึกษาภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการทางเคมีวิเคราะห์ Takayama forum
ระหว่างวันที่ 24/11/2560 - 24/11/2560 
ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชรินรัตน์ ศิริธรรม นักศึกษาภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการทางเคมีวิเคราะห์ Takayama forum...  
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน และคุณครู เข้าร่วมกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 17/11/2560 - 17/11/2560 
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน และคุณครู เข้าร่วมกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครั้งที่ 2...  
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ฉบับที่ 3/2560
ระหว่างวันที่ 16/11/2560 - 16/11/2560 
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ฉบับที่ 3/2560...  
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 2/2560
ระหว่างวันที่ 01/11/2560 - 01/11/2560 
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 2/2560 ...  
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Mr.ARDIMAS คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที 6th International Conference on Material Science and Engineering Technology
ระหว่างวันที่ 20/10/2560 - 22/10/2560 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Mr.ARDIMAS คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที 6th International Conference on Material Science and Engineering Technology ...