นาโนเทค สวทช. จัดค่าย NCY2018 ประกวดนักสื่อสารวิทย์รุ่นเยาว์ 'คอนเซปต์ 3 เช็คความปลอดภัยนาโนฯ’ โดนใจกรรมการ คว้าทุน 20,000 บาท
ระหว่างวันที่ 13/09/2561 - 13/09/2561 
นาโนเทค สวทช. จัดค่าย NCY2018 ประกวดนักสื่อสารวิทย์รุ่นเยาว์ 'คอนเซปต์ 3 เช็คความปลอดภัยนาโนฯ’ โดนใจกรรมการ คว้าทุน 20,000 บาท ...  
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 05/09/2561 - 05/09/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561...  
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส.
ระหว่างวันที่ 20/08/2561 - 20/08/2561 
ขอชื่นชมและเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. ...  
แสดงความยินดีกับนายศราวุธ คำเศษ นักศึกษาชั้นที่ปี 2 สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 08/08/2561 - 08/08/2561 
แสดงความยินดีกับนายศราวุธ คำเศษ นักศึกษาชั้นที่ปี 2 สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน ประจำปี 2561...  
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 31/07/2561 - 31/07/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10 ...