ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับผู้มีคุณวุฒิ วท.บ. เข้ารับราชการ
ระหว่างวันที่ 05/09/2560 - 05/09/2560 
ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับผู้มีคุณวุฒิ วท.บ. เข้ารับราชการ ...  
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผลการคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 30/08/2560 - 30/08/2560 
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผลการคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561...  
นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ งาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
ระหว่างวันที่ 29/08/2560 - 29/08/2560 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 22/08/2560 - 22/08/2560 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560...  
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระดับ ดรุณาจารย์ Fellow Teacher
ระหว่างวันที่ 17/08/2560 - 17/08/2560 
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระดับ ดรุณาจารย์ Fellow Teacher...