Homeข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขป


31/03/2562 - 31/03/2562 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครแล้ว การวาดภาพการ์ตูน ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562...  
 
18/01/2562 - 18/01/2562 
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านค้า ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562...  
 
09/01/2562 - 11/01/2562 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมประเภทโปสเตอร์ ...  
 
05/01/2562 - 05/01/2562 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุปาปึก...  
 
26/12/2561 - 26/12/2561 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก. ครั้งที่ 3...  
 
15/12/2561 - 16/12/2561 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 ...  
 
06/12/2561 - 06/12/2561 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ประจำปี 2561 ...  
 
28/11/2561 - 28/11/2561 
แสดงความยินดีกับนักศึกษารัศมี ศตะรัต ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) กีฬายูโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ...  
 
24/11/2561 - 24/11/2561 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6...  
 
22/11/2561 - 23/11/2561 
แสดงความยินดีกับนักศึกษาจิรายุ จิตภักดี ภาควิชาจุลชีววิทยา รับรางวัล Best Poster Award เวทีนานาชาติ...  
 


จำนวนทั้งหมดมี 336 ข่าว -- ทั้งหมดมี 34 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน