Homeข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขป


11/05/2561 - 11/05/2561 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561...  
 
30/04/2561 - 30/04/2561 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...  
 
20/04/2561 - 20/04/2561 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. ชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน...  
 
20/04/2561 - 20/04/2561 
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี มีความพฤติเหมาะสม สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 ...  
 
29/03/2561 - 29/03/2561 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบพิเศษ...  
 
25/03/2561 - 25/03/2561 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่ม JT-GAM ที่ผ่านการคัดเลือกในงานระดับภูมิภาค Startup Thailand League 2018...  
 
12/03/2561 - 12/03/2561 
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2561...  
 
21/02/2561 - 21/02/2561 
ขอแสดงความยินดีกับคุณชนวรรฒน์ ชูแสง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ...  
 
07/02/2561 - 09/02/2561 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลในการประชุมระดับนานาชาติ PACCON 2018...  
 
02/02/2561 - 02/02/2561 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2561...  
 


จำนวนทั้งหมดมี 299 ข่าว -- ทั้งหมดมี 30 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน