Homeข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขป


05/09/2560 - 05/09/2560 
ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับผู้มีคุณวุฒิ วท.บ. เข้ารับราชการ ...  
 
30/08/2560 - 30/08/2560 
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผลการคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561...  
 
29/08/2560 - 29/08/2560 
 
22/08/2560 - 22/08/2560 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560...  
 
17/08/2560 - 17/08/2560 
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระดับ ดรุณาจารย์ Fellow Teacher...  
 
07/08/2560 - 07/08/2560 
เปิดรับสมัครคัดเลือก ผู้ประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561...  
 
26/07/2560 - 27/07/2560 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียน การสอนแบบสะเต็มศึกษา (นาโนเทคโนโลยี 4.0) ...  
 
24/07/2560 - 27/07/2560 
คณะวิทย์ฯ ม.อ. เปิดลงทะเบียนจองร้านจำหน่ายสินค้า เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560...  
 
24/07/2560 - 24/07/2560 
กำหนดการโครงการ science Open House (วันคณะวิทยาศาสตร์พบผู้ปกครอง) ประจำปีการศึกษา 2560...  
 
21/07/2560 - 21/07/2560 
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ...  
 


จำนวนทั้งหมดมี 281 ข่าว -- ทั้งหมดมี 29 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน