Homeข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขป


20/04/2561 - 20/04/2561 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. ชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน...  
 
20/04/2561 - 20/04/2561 
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี มีความพฤติเหมาะสม สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 ...  
 
02/02/2561 - 02/02/2561 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2561...  
 
11/01/2561 - 11/01/2561 
หลักสูตร IT ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป (ปีการศึกษา 2561) ...  
 
24/11/2560 - 24/11/2560 
ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชรินรัตน์ ศิริธรรม นักศึกษาภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการทางเคมีวิเคราะห์ Takayama forum...  
 
24/11/2560 - 24/11/2560 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (โควตา) และมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษา หลักสูตร IT ปี 2561...  
 
17/11/2560 - 17/11/2560 
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน และคุณครู เข้าร่วมกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครั้งที่ 2...  
 
16/11/2560 - 16/11/2560 
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ฉบับที่ 3/2560...  
 
01/11/2560 - 01/11/2560 
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 2/2560 ...  
 
20/10/2560 - 22/10/2560 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Mr.ARDIMAS คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที 6th International Conference on Material Science and Engineering Technology ...  
 


จำนวนทั้งหมดมี 292 ข่าว -- ทั้งหมดมี 30 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน