Homeข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขป


24/11/2560 - 24/11/2560 
ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชรินรัตน์ ศิริธรรม นักศึกษาภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการทางเคมีวิเคราะห์ Takayama forum...  
 
17/11/2560 - 17/11/2560 
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน และคุณครู เข้าร่วมกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครั้งที่ 2...  
 
16/11/2560 - 16/11/2560 
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ฉบับที่ 3/2560...  
 
01/11/2560 - 01/11/2560 
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 2/2560 ...  
 
20/10/2560 - 22/10/2560 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Mr.ARDIMAS คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที 6th International Conference on Material Science and Engineering Technology ...  
 
18/10/2560 - 18/10/2560 
ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ รายปักษ์ ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 1/2560...  
 
05/09/2560 - 05/09/2560 
ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับผู้มีคุณวุฒิ วท.บ. เข้ารับราชการ ...  
 
30/08/2560 - 30/08/2560 
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผลการคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561...  
 
29/08/2560 - 29/08/2560 
 
22/08/2560 - 22/08/2560 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560...  
 


จำนวนทั้งหมดมี 287 ข่าว -- ทั้งหมดมี 29 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน