Homeข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขป


30/04/2562 - 30/04/2562 
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี มีความประพฤติเหมาะสม สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ในแต่ละประเภท ตามคุณสมบัติที่กำหนด 5 ประเภท ดังนี้...  
 
31/03/2562 - 31/03/2562 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครแล้ว การวาดภาพการ์ตูน ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562...  
 
25/02/2562 - 25/02/2562 
แสดงความยินดีกับนายพงศธร เตชะวัชรานนท์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น ด้านจิตอาสา ตามโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ...  
 
04/02/2562 - 04/02/2562 
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากวท.วัสดุ ได้รับรางวัลจากการตัดสินผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 2560-2561...  
 
30/01/2562 - 30/01/2562 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561...  
 
30/01/2562 - 30/01/2562 
ผลการคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2562...  
 
28/01/2562 - 01/02/2562 
ข่าวววดี !! หน่วยทะเบียนฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่ Roadshow บุกโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ถึงรั้วโรงเรียน...  
 
24/01/2562 - 24/01/2562 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มอบรถตู้ให้แก่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง ...  
 
22/01/2562 - 22/01/2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2562...  
 
18/01/2562 - 18/01/2562 
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านค้า ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562...  
 


จำนวนทั้งหมดมี 344 ข่าว -- ทั้งหมดมี 35 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน