Homeข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขป


28/08/2562 - 28/08/2562 
รับสมัครร้านค้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ...  
 
01/08/2562 - 01/08/2562 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาวิจัยค้างคาว ครั้งที่ 18 พร้อมต้อนรับนักวิจัยค้างคาวชั้นนำของโลก...  
 
01/07/2562 - 05/07/2562 
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาศุภัคษร โตระสะ ในเวที เวทีนานาชาติ The 5th international Mangrove Macrobenthos and Management meeting (MMM5)...  
 
26/06/2562 - 26/06/2562 
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิชาการ ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561...  
 
26/06/2562 - 26/06/2562 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุน พสวท ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562...  
 
23/06/2562 - 23/06/2562 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัศมี ศตะรัต ได้รางวัลเหรียญทองประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม ในการแข่งขันยูโด ชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ...  
 
18/06/2562 - 18/06/2562 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ...  
 
10/06/2562 - 10/06/2562 
ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค บัวรักษ์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ Comparisons of the Plasma Performance of Future Thailand Tokamak using Various External Heating ในงาน Siam Physics Congress 2019...  
 
10/06/2562 - 10/06/2562 
การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...  
 
08/06/2562 - 09/06/2562 
ขอแสดงความยินดีกับทีมหวังเหวิดนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ...  
 


จำนวนทั้งหมดมี 364 ข่าว -- ทั้งหมดมี 37 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน