ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 14 [ ตั้งแต่วันที่ 16/08/2562 - 16/09/2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 13 [ ตั้งแต่วันที่ 04/07/2562 - 04/08/2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 12 [ ตั้งแต่วันที่ 17/06/2562 - 17/07/2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11 [ ตั้งแต่วันที่ 19/04/2562 - 19/05/2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10 [ ตั้งแต่วันที่ 4/04/2562 - 4/05/2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9 [ ตั้งแต่วันที่ 22/3/2562 - 22/4/2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8 [ ตั้งแต่วันที่ 6/2/2562 - 31/3/2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7 [ ตั้งแต่วันที่ 11/01/62-31/03/62]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6 [ ตั้งแต่วันที่ 09/01/62-09/03/62]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ ตั้งแต่วันที่ 30/10/2561 - 30/11/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 16/10/2561 - 16/11/2561]
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด [ ตั้งแต่วันที่ 28/09/2561 - 28/10/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 7/09/2561 - 31/10/2561]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 27/08/2561 - 31/10/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 16/08/2561 - 16/09/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 19 รายการ [ตั้งแต่วันที่ 15/08/61 - 15/10/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13 จำนวน 2 รายการ [ตั้งแต่วันที่ 26/07/2561 - 26/08/2561]
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการรื้อและติดตั้งระบบแสงสว่าง ห้องบรรยาย BSc2 และ BSc4 [ตั้งแต่วันที่ 28/06/2561 - 28/07/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 จำนวน 4 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 13/06/2561 - 13/07/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 01/06/2561 - 01/07/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 02/04/2561 - 02/05/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 27/02/2561 - 29/03/2561 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 จำนวน 2 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 09/02/2561 - 09/03/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 05/02/2561 - 07/03/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 16/01/2561 - 16/02/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 จำนวน 2 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 25/12/2560 - 25/12/2560]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 20/12/2560 - 20/01/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 7 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 22/11/2560 - 22/02/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 26/09/2560 - 26/09/2560]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ ตั้งแต่วันที่ 22/09/2560 - 23/10/2560]