Homeแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 7/09/2561 - 31/10/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 14 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 29/08/2561 - 29/09/2561]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 27/08/2561 - 31/10/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 16/08/2561 - 16/09/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 19 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 15/08/2561 - 15/10/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13 จำนวน 2 รายการ [ตั้งแต่วันที่ 26/07/61 - 26/08/61]
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการรื้อและติดตั้งระบบแสงสว่าง ห้องบรรยาย BSc2 และ BSc4 [ตั้งแต่วันที่ 28/06/2561 - 28/07/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 จำนวน 4 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 13/06/2561 - 13/07/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 01/06/2561 - 01/07/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 02/04/2561 - 02/05/2561]

จำนวนทั้งหมดมี 19 -- ทั้งหมดมี 2 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1 ข้ามไปที่หน้า | 1 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน