Homeแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 14 [ ตั้งแต่วันที่ 16/08/62 -
16/09/62 ]

จำนวนทั้งหมดมี 31 -- ทั้งหมดมี 4 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1 ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3 4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน