Homeแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9 [ ตั้งแต่วันที่ 22/3/62 -
22/4/62 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8 [ ตั้งแต่วันที่ 6/2/2562 - 31/3/2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7 [ ตั้งแต่วันที่ 11/01/2562-31/03/2562]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6 [ ตั้งแต่วันที่ 09/01/2562-09/03/2562]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ ตั้งแต่วันที่ 30/10/2561-30/11/2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 จำนวน 1 รายการ [ ตั้งแต่วันที่ 16/10/2561-16/11/2561]

จำนวนทั้งหมดมี 26 -- ทั้งหมดมี 3 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1 ข้ามไปที่หน้า | 1 2 3

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน