ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงห้องเรียน วท.1 วท.2 และวท.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ตั้งแต่วันที่ 25/04/2561 - 25/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 25/04/2561 - 25/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561 - 24/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้  (ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561 - 24/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง   (ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561 - 24/05/2561)