ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 02/10/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินภายในอาคารเคมี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 01/10/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นใต้อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 02/10/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ตั้งแต่วันที่ 13/09/2561 - 25/09/2561)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ตั้งแต่วันที่ 11/09/2561 - 25/09/2561)