ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ตั้งแต่วันที่ 26/09/2560 - 26/09/2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ตั้งแต่วันที่ 22/09/2560 - 23/10/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์  (ตั้งแต่วันที่ 21/09/2560 - 21/10/2560)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเตาเผาแบบท่อ จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 31/08/2560 - 08/09/2560)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องดิจิตอลโพลาริมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 22/08/2560 - 13/09/2560)