ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ   (ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง   (ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง   (ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง   (ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจุดเลเซอร์ (PointLaser) จำนวน 1 รายการ   (ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562)