ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อยืดโปโลคอปก พร้อมปักข้อความ จำนวน 103 ตัว  (ตั้งแต่วันที่ 20/02/2561 - 22/03/2561)
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 20/02/2561 - 22/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดโฟม จำนวน 1 เครื่อง  (ตั้งแต่วันที่ 19/02/2561 - 21/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ   (ตั้งแต่วันที่ 19/02/2561 - 21/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดวงโพลาไรเซชันเฟร์โรอิเล็กทริก จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 15/02/2561 - 17/03/2561)