ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 17/07/2561 - 17/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าพลาสติกใส่ปากกา ขนาด 15x21 ซม. พร้อมสกรีน จํานวน 700 ใบ  (ตั้งแต่วันที่ 16/07/2561 - 16/08/2561)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 5 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมพื้นห้องหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน   (ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างห้อง NML214 NML314 และ NML414 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน  (ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561)