Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจุดเลเซอร์ (PointLaser) จำนวน 1 รายการ   [ ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ   [ ตั้งแต่วันที่ 21/01/2562 - 21/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 38 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 18/01/2562 - 18/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 18/01/2562 - 18/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดติดประกาศ ขนาด 82x122 ซม. จำนวน 1 แผ่น   [ ตั้งแต่วันที่ 18/01/2562 - 18/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 18/01/2562 - 18/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 18/01/2562 - 18/02/2562


จำนวนทั้งหมดมี 1737 -- ทั้งหมดมี 174 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน