Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงห้องเรียน วท.1 วท.2 และวท.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 25/04/2561 - 25/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 25/04/2561 - 25/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561 - 24/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้  [ ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561 - 24/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561 - 24/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561 - 24/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561 - 24/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 23/04/2561 - 23/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 แกรม บรรจุ 500 แผ่น จำนวน 400 รีม  [ ตั้งแต่วันที่ 23/04/2561 - 23/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 13 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 23/04/2561 - 23/05/2561


จำนวนทั้งหมดมี 667 -- ทั้งหมดมี 67 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน