Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ ตั้งแต่วันที่ 26/09/2560 - 26/09/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ ตั้งแต่วันที่ 22/09/2560 - 23/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์  [ ตั้งแต่วันที่ 21/09/2560 - 21/10/2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเตาเผาแบบท่อ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 31/08/2560 - 08/09/2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องดิจิตอลโพลาริมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 22/08/2560 - 13/09/2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเตาเผาแบบท่อ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 22/08/2560 - 08/09/2560
ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์ รายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 22/08/2560 - 05/09/2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวิเคราะห์เซลล์ในลักษณะภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 22/08/2560 - 06/09/2560
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์  [ ตั้งแต่วันที่ 10/08/2560 - 29/08/2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสระน้ำ หน้าศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร  [ ตั้งแต่วันที่ 19/07/2560 - 19/08/2560


จำนวนทั้งหมดมี 296 -- ทั้งหมดมี 30 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน