Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 17/07/2561 - 17/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าพลาสติกใส่ปากกา ขนาด 15x21 ซม. พร้อมสกรีน จํานวน 700 ใบ  [ ตั้งแต่วันที่ 16/07/2561 - 16/08/2561
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 5 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำดี ชั้น 2 อาคาร ML คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างห้อง NML214 NML314 และ NML414 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมพื้นห้องหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน   [ ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง   [ ตั้งแต่วันที่ 11/07/2561 - 11/08/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านการวิจัยของสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ  [ ตั้งแต่วันที่ 10/07/2561 - 10/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝากรงหนูแบบสแตนเลส ขนาด 41x82 เซ็นติเมตร จำนวน 10 อัน   [ ตั้งแต่วันที่ 10/07/2561 - 10/08/2561


จำนวนทั้งหมดมี 853 -- ทั้งหมดมี 86 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน