Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 24/11/2560 - 24/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 23/11/2560 - 23/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงตึงที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 23/11/2560 - 23/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรถเข็นสเตนเลส จำนวน 1 ชุด   [ ตั้งแต่วันที่ 23/11/2560 - 23/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ ขนาด 8.8 คิว จำนวน 1 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 23/11/2560 - 23/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ ขนาด 8.8 คิว จำนวน 1 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 23/11/2560 - 23/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 7 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 22/11/2560 - 22/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อตะเกียงบุนเสน จำนวน 1 อัน  [ ตั้งแต่วันที่ 22/11/2560 - 22/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 5 ตัว  [ ตั้งแต่วันที่ 21/11/2560 - 21/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น จำนวน 2 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 21/11/2560 - 21/12/2560


จำนวนทั้งหมดมี 381 -- ทั้งหมดมี 39 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน