Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 1 ชุด   [ ตั้งแต่วันที่ 19/09/2561 - 19/10/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นใต้อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 02/10/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินภายในอาคารเคมี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 01/10/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 02/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมเครื่องออสซิโลสโคปและอุปกรณ์ประกอบ   [ ตั้งแต่วันที่ 17/09/2561 - 17/10/2561
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบความปลอดภัยเครือข่าย Sourcefire (Intrustion Prevention System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ ตั้งแต่วันที่ 17/09/2561 - 17/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องประชุมสําหรับประชุมวิชาการ จํานวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 14/09/2561 - 14/10/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ตั้งแต่วันที่ 13/09/2561 - 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผงสแตนเลสสำหรับกั้นกระจกหน้าต่าง ขนาด 0.70x0.95 เมตร จำนวน 18 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 13/09/2561 - 13/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 12/09/2561 - 12/10/2561


จำนวนทั้งหมดมี 933 -- ทั้งหมดมี 94 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน