Homeข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อยืดโปโลคอปก พร้อมปักข้อความ จำนวน 103 ตัว  [ ตั้งแต่วันที่ 20/02/2561 - 22/03/2561
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 20/02/2561 - 22/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดโฟม จำนวน 1 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 19/02/2561 - 21/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ   [ ตั้งแต่วันที่ 19/02/2561 - 21/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดวงโพลาไรเซชันเฟร์โรอิเล็กทริก จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 15/02/2561 - 17/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 13/02/2561 - 15/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 13/02/2561 - 15/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทธยานแห่งชาติเกาะลันตา วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 13/02/2561 - 15/03/2561
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 1 รายการ  [ ตั้งแต่วันที่ 12/02/2561 - 16/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง  [ ตั้งแต่วันที่ 12/02/2561 - 14/02/2561


จำนวนทั้งหมดมี 572 -- ทั้งหมดมี 58 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน