Homeข้อมูลข่าวประกาศราคากลางทั้งหมด
ค้นหาข่าวประกาศราคากลาง
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าวรายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงพื้นใต้อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร จำนวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 18/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินภายในอาคารเคมี จำนวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 18/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 18/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 13/09/2561 - 13/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 11/09/2561 - 11/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องทดสอบการเก็บรักษาความจำจากการหลบเลี่ยงอันตรายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 07/09/2561 - 07/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 06/09/2561 - 06/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 05/09/2561 - 05/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc.) จำนวน 1 งาน  [ ตั้งแต่วันที่ 05/09/2561 - 05/10/2561
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารเรืองแสงด้วยระบบเคมิลูมิเนสเซนส์ จำนวน 1 ชุด  [ ตั้งแต่วันที่ 04/09/2561 - 04/10/2561


จำนวนทั้งหมดมี 521 -- ทั้งหมดมี 53 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  |คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน