รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงพื้นใต้อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร จำนวน 1 งาน  (ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 18/10/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินภายในอาคารเคมี จำนวน 1 งาน  (ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 18/10/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 18/09/2561 - 18/10/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 13/09/2561 - 13/10/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 11/09/2561 - 11/10/2561)