รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ  (ตั้งแต่วันที่ 31/01/2561 - 03/03/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อแท่นวางตัวอย่างชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 31/01/2561 - 03/03/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องวัดวงโพลาไรเซชันเฟร์โรอิเล็กทริก จำนวน 1 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 31/01/2561 - 03/03/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้ออุปกรณ์ตรวจจับโฟตอนเดียว จำนวน 2 ชุด  (ตั้งแต่วันที่ 31/01/2561 - 03/03/2561)
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อระบบกล้องวงจรปิดชนิด IP พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ  (ตั้งแต่วันที่ 26/01/2561 - 26/02/2561)