Homeข่าววิจัยทั้งหมด
ค้นหาข่าววิจัย
ปีที่ประกาศข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียดพอสังเขปสกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2559
...  [อ่านต่อ]
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “กฎหมายทางชีวภาพที่นักวิจัยควรรู้: งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืช/ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช ผู้ไม่ปฏิบัติตาม พรบ. มีโทษทั้งจำและปรับ”
...  [อ่านต่อ]
ขอแสดงความยินดี และเเสดงความชื่นชมอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
...  [อ่านต่อ]
กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557...  [อ่านต่อ]
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา...  [อ่านต่อ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ2
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ2...  [อ่านต่อ]จำนวนทั้งหมดมี 6 -- ทั้งหมดมี 1 หน้า -- ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1  
ข้ามไปที่หน้า | 1  |

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน