Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่ อบต.ควนรู เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาสังคม (อ่าน 277 ครั้ง)
 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา ได้นำทีมลงสำรวจพื้นที่ อบต.ควนรู อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางนำองค์ความรู้ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ไปให้บริการแก่ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำงานวิจัยชุดทดสองสังกะสีภาคสนาม ลงพื้นที่เพื่อเพิมศักยภาพข้าว โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก สำหรับการลงพื้นที่ให้ความรู้ในรูปแบบของการบริการวิชาการในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเเละขีดความสามารถให้กับชาวบ้าน เพื่อต่อยอดกิจกรรมของชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการลงพื้นที่แบบนี้ตลอดทั้งปี ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

คลิกชมภาพเพิ่มเติม2

 
วันที่ลงข่าว : 06/09/2017 15:42:12
ข้อมูลโดย : หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน