Homeบรรยากาศวันเด็กคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 2018 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" (อ่าน 200 ครั้ง)
 

        เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยบรรยากาศภายในงานมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะทางด้านความคิดแก่น้องๆ มากมาย ณ บริเวณ อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. , พิพิทธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี , ลานอเนกประสงค์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมของ นักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)และกิจกรรมโดยพี่ๆ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT บริเวณห้องกระจก ตึก BSc คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจให้น้อง ๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ในการเที่ยวงานวันเด็กที่คณะฯ และหวังว่าในปีต่อ ๆ ไปทางคณะฯ จะได้รับเกียรติแบบนี้อีกครั้ง ชมรูปภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ : http://gallery.sci.psu.ac.th/index.php?/category/386

 
วันที่ลงข่าว : 14/01/2018 22:55:08
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน