Homeสัญลักษณ์คณะ ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้คณะ (ไฟล์ THAI&ENG .AI ), (ไฟล์ THAI .JPG),(ไฟล์ ENG .JPG)
 
 


 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์

แนวความคิดและความหมายของสัญลักษณ์
1. คลี่ลายจากโครงสร้างของศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) สัญลักษณ์อันโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อีกมุมมองหนึ่งเป็นภาพของดวงตาที่เปล่งประกาย สื่อถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2. แถบโค้งที่เคลื่อนไหวประกอบรวมกันเป็นอักษร S จากคำว่า Science สื่อถึงความก้าวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง และมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
3. เส้นโค้งที่เกี่ยวตวัดขึ้นไปสู่รูปทรงกลม สื่อถึงองค์รวมความรู้สูความสำเร็จ โลกของการศึกษาค้นคว้าสู่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่สังคม
4. สีเหลือง เป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์
สีน้ำเงิน เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สีส้ม สื่อถึงความทันสมัย ความกระตือรือร้น และพลังความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
     
     
 
 
 
ดอกไม้ : ดอกบานบุรี
         ดอกไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์ คือ ดอกบานบุรี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Golden trumpet Allemanda cathartica ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE ลักษณะทั่วไปเป็นไม้เถาขนาดใหญ่ มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ หรือออกรอบข้อ ใบรูปหอกปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกประมาณ 6-10 เซนติเมตร ผลกลมมีหนามเมื่อแก่แตกได้ เมล็ดจำนวนมาก ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือตอนกิ่งบานบุรีนับเป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสิริมงคลดอกเหลืองอร่ามเป็นเสมือนแสงแห่งความเจริญรุ่งเรือง หากสถานที่ใดปลูกดอกบานบุรี ย่อมจะได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน เปลือกและยาง มีประโยชน์ใช้ในปริมาณน้อยๆ เป็นยาถ่าย ขับน้ำดี
 
สีประจำคณะสีประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สีเหลือง หมายถึง การเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ทางปัญญาความรู้ควบคู่กับมีศีลธรรม คุณธรรมอันล้ำเลิศ
รหัสสี #FFFF00
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน