ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Event
  • Picture 6
  • Picture 3
 

 

     ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 โครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
     ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 โครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
 

ตารางอบรม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ติดตามวันที่ 14 ก.พ.63อีกกครั้ง)         

สาขาวิชา ตารางค่าย วันอบรม วันเข้าที่พัก วันออกจากที่พัก
ฟิสิกส์ รายละเอียด 2-18 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 19 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
เคมี รายละเอียด 29 ก.พ. - 18 มี.ค. 63 28 ก.พ.63
(นร.หาดใหญ่พัก 29ก.พ.63)
18 มี.ค.63
(นร.หาดใหญ่พัก 15 มี.ค.63 )
ชีววิทยา รายละเอียด 2-20 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 21 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
คอมพิวเตอร์ รายละเอียด 2-17 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 18 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
คณิตศาสตร์ รายละเอียด 3-19 มี.ค.63 2 มี.ค. 63 (ช่วงบ่าย) 19 มี.ค. 63 (ช่วงบ่าย)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ระบบรับสมัครสอบออนไลน์  [ยืนยันสิทธิ์]