ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Event
  • Picture 6
  • Picture 3
 

 

     ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 โครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 [ยืนยันสิทธิ์click]
 

ตารางอบรม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ติดตามวันที่ 14 ก.พ.63อีกกครั้ง)         

สาขาวิชา วันอบรม วันเข้าที่พัก วันออกจากที่พัก
ฟิสิกส์ 2-18 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 19 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
เคมี 29 ก.พ. - 18 มี.ค. 63 28 ก.พ.63
(นร.หาดใหญ่พัก 29ก.พ.63)
18 มี.ค.63
(นร.หาดใหญ่พัก 15 มี.ค.63 )
ชีววิทยา 2-20 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 20 มี.ค.63 (ช่วงเย็น)
คอมพิวเตอร์ 2-17 มี.ค.63 1 มี.ค.63 (ช่วงบ่าย) 18 มี.ค.63 (ช่วงเช้า)
คณิตศาสตร์ ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 2/2562 (กรอกข้อมูลได้ที่ช่องค้นหา) ดังตารางด้านล่างนี้

 

 

 

     ระบบรับสมัครสอบออนไลน์  [ยืนยันสิทธิ์]