ติดต่อเรา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วรรษมน มีเสน

e-mail : wassamon.m@psu.ac.th

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15  ถ.กาญจนวณิชย์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112

โทรศัพท์ 0-7428-8030