รูปภาพกิจกรรม ค่าย 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         คณิตศาสตร์ คลิ๊ก
         เคมี คลิ๊ก
         คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก
         ชีววิทยา คลิ๊ก
         ฟิสิกส์