แมลงปอยักษ์เขียวธรรมดา  
ชื่อวงศ์:

Aeshnidae

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anax guttatus (Burmeister, 1839)

ชื่อสามัญอังกฤษ:

Common Green Skimmer

 

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Aquaitc Insect\รูปแมลง\แมลงปอยักษ์เขียว-1.jpg

 

ลักษณะ  :  เป็นแมลงปอขนาดใหญ่ ตัวผู้ อกด้านข้างและด้านบนมีสีเขียว ปีกใส โคนท้องมีสีฟ้า และมีจุดสีครีมที่ไม่เชื่อมต่อกันด้านข้างของส่วนท้อง

 

นิเวศวิทยา  : อาศัยอยู่ในบริเวณเปิดโล่งที่มีน้ำนิ่ง ซึ่งได้แก่ หนอง บึง ทะเลสาบ และบริเวณที่น้ำไหลช้าๆ พบทั่วไปในบริเวณที่ถูกรบกวนและตามชายขอบของป่าชายเลน โดยอาจจะว่างไข่ในบริเวณที่น้ำมีความเค็มเล็กน้อย ตัวอ่อนมีลักษณะหัวที่ยาวและตาที่ใหญ่ เป็นนักล่าดุร้ายและว่องไว

 

<< รายชื่อแมลงน้ำในวงศ์ Aeshnidae >>

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี