ปลา ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Carangidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Alectis ciliaris (Bloch, 1787) African pompano ปลาผมนางลาย
2 Alectis indicus (Ruppell, 1830) Indian threadfish ปลาผมนางหน้าตัด
3 Alepes kleinii (Bloch, 1793) Razorbelly scad ปลาสีกุนเขียว
4 Alepes melanoptera (Swainson, 1839) Blackfin scad ปลาสีกุนกระโดงดำ
5 Alepes vari (Cuvier, 1833) Herring scad ปลาสีกุนหางเหยี่ยว
6 Atropus atropos (Bloch & Schneider, 1801)  Cleftbelly trevally ปลาตะโกรงขาว
7 Atule mate (Cuvier, 1833) Yellowtail scad ปลาสีกุนกบ
8 Carangoides armatus (Ruppell, 1830) Longfin trevally ปลาจุยจินขาว
9 Carangoides chrysophrys (Cuvier, 1833) Longnose trevally ปลาสีกุนป้อม
10 Carangoides hedlandensis (Whitley, 1934) Bumpnose trevally ปลาสีกุนครีบยาว
11 Carangoides praeustus (Anonymous [Bennett], 1830) Brownback trevally ปลาสีกุนเล็กครีบดำ
12 Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825 Bigeye trevally ปลาหางกิ่วหม้อ
13 Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825) Rainbow runner ปลาเหลืองโพรง
14 Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775) Golden trevally ปลาตะกลองเหลือง
15 Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) Torpedo scad ปลาหางแข็ง
16 Parastromateus niger (Bloch, 1795)  Black pomfret ปลาจะละเม็ดดำ
17 Scomberoides commersonnianus (Lacepede, 1801) Talang queenfish ปลาสละเกล็ดเหลี่ยม
18 Scomberoides tol (Cuvier, 1832) Needlescaled queenfish ปลาสละเกล็ดยาว
19 Selar boops (Cuvier, 1833) Oxeye scad ปลาสีกุนทอง
20 Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) Bigeye scad ปลาสีกุนทองตาโต
21 Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) Yellowstripe scad ปลาข้างเหลือง
22 Seriolina nigrofasciata (Ruppell, 1829) Blackbanded trevally ปลาสำลี
23 Trachinotus baillonii (Lacepede, 1801) Smallspotted dart ปลาเนื้ออ่อนจุดดำ
24 Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) Snubnose pompano ปลาเนื้ออ่อน
25 Ulua mentalis (Cuvier, 1833) Longrakered trevally ปลาจุยจินเหงือกยาว
26 Uraspis helvola (Forster, 1801)   Whitemouth jack ปลาจุยจินบั้ง

<< รายชื่อวงศ์ ปลา >>

 

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี