ปลา ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Cyprinidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Barbonymus altus (Gunther, 1868) Red tailed tinfoil ปลาตะเพียนทอง
2 Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) Java barb, Thai barb ปลาตะเพียนขาว
3 Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853) Tinfoil barb, Schwanenfeld's barb ปลากระแห
4 Cirrhinus chinensis Gunther, 1868 Chinese mud carp ปลาแกง
5 Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Grass carp ปลากินหญ้า
6 Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842) Beardless barb ปลาตาแดง
7 Cyclocheilichthys heteronema (Bleeker, 1853) Banch-barbel barb ปลากะทิ
8 Cyprinus carpio carpio (Linnaeus, 1758) Common carp ปลาไน
9 Diplocheilichthys pleurotaenia (Bleeker, 1855) Side-striped barb ปลาสร้อยข้างแถบ
10 Esomus metallicus (Ahl, 1923) Striped flying barb ปลาซิวหนวดยาว
11 Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823 Hampala barb, Transverse bar barb ปลากระสูบขีด
12 Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Silver carp ปลาลิ่น
13 Labeo rohita (Hamilton, 1822) Rohu ปลายี่สกเทศ
14 Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881) Long finned barb ปลาสร้อยลูกกล้วย
15 Osteochilus hasseltii (Valenciennes, 1842) Silver sharkminnow ปลาสร้อยนกเขา
16 Osteochilus melanopleurus (Bleeker, 1852) Greater bonylipped barb ปลาพรมหัวเหม็น
17 Oxygaster anomalura van Hasselt, 1823 Glass barb ปลาแปปขาวหางดำ
18 Parachela maculicauda (Smith, 1934) Bartailed glass barb ปลาแปปหางดอก
19 Parachela oxygastroides (Bleeker, 1852) Glass fish ปลาแปป
20 Parachela siamensis (Gunther, 1868) Siamese glass fish ปลาแปป
21 Puntioplites bulu (Bleeker, 1851)      ปลาตุ่ม
22 Puntius leiacanthus (Bleeker, 1860) Small thai barb ปลาตะเพียนทราย
23 Puntius orphoides (Valenciennes, 1842) Javaen barb, Red cheek barb ปลาแก้มช้ำ
24 Puntius partipentazona (Fowler, 1934) Sumatra barb ปลาเสือข้างลาย
25 Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850) Silver rasbora ปลาซิวควาย
26 Rasbora borapetensis Smith, 1934 Blackline rasbora ปลาซิวหางแดง
27 Rasbora paviana Tirant, 1885 Sidestripe rasbora     ปลาซิวควายแถบดำ
28 Rasbora aurotaenia Tirant, 1885 Pale rasbora ปลาซิวควาย
29 Rasbora sumatrana (Bleeker, 1852) Sumatra rasbora ปลาซิวสุมาตรา
30 Rasbora trilineata Steindachner, 1870 Three-lined rasbora ปลาซิวหางกรรไกร
31 Trigonostigma heteromorpha (Duncker, 1904)       Harlequin rasbora      ปลาซิวข้างขวาน

<< รายชื่อวงศ์ ปลา >>

 

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี