สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Rhinolophidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Rhinolophus acuminatus Peters, 1871  Acuminate Horseshoe Bat  ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่
2 Rhinolophus affinis Horsfield, 1823 Intermediate Horseshoe Bat    ค้างคาวมงกุฎเทาแดง
3 Rhinolophus coelophyllus Peters, 1867  Peter's Horseshoe Bat ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก
4 Rhinolophus lepidus Blyth, 1844 Blyth’s Horseshoe Bat    ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ
5 Rhinolophus luctus Temminck, 1835  Great Eastern Horseshoe Bat ค้างคาวมงกุฎใหญ่
6 Rhinolophus malayanus Bonhote, 1903 North Malayan Horseshoe Bat    ค้างคาวมงกุฎมลายู
7 Rhinolophus megaphyllus Gray, 1834 Robinson’s Horseshoe Bat    ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก
8 Rhinolophus pusillus Temminck, 1834 Least Horseshoe Bat ค้างคาวมงกุฎเล็ก
9 Rhinolophus stheno K. Andersen, 1905 Lesser Brown Horseshoe Bat    ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น
10 Rhinolophus trifoliatus Temminck, 1834 Trefoil Horseshoe Bat     ค้างคาวมงกุฎสามพัด
11 Rhinolophus yunanensis Dobson, 1872 Dobson’s Horseshoe Bat    ค้างคาวมงกุฏจมูกยาวใหญ่

<< รายชื่อวงศ์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม >>

 

 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี