ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: Exit - Exam ::

การทดสอบ Progress test TMM นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2562

 • แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ Tell Me More ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ
  1.แต่งกายด้วยชุดสุภาพเข้าสอบ (สวมกางเกงขายาว/กระโปรง ไม่สวมกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมรองเท้าแตะ)
  2.ห้ามนักศึกษาผู้เข้าสอบนำตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทราอนิกส์ หรือสิ่งอื่นใดเข้าห้องสอบ
  3. ให้นักศึกษามาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 10 นาที
  4.ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
  5.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที
  6.ให้เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนเพื่อแสดงตัว และเซ็นชื่อก่อนเข้าสอบ (ผู้ที่ไม่เซ็นชื่อเข้าสอบมหาวิทยาลัยจะไม่นับผลการสอบให้ตามเกณฑ์ exit exam)
  7. แนวปฏิบัติการสอบ Progress test TMM คลิ๊ก
Preparation for progress test 25 ส.ค.62
GET READY TO THE TMM TEST อ.นรารักษ์

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ จากรายชื่อด้านล่าง   (พิมพ์ค้นหาได้ในกล่องค้นหา) (โดยให้เข้าสอบตรงตามรอบที่ระบุเท่านั้น)

 

 

ประกาศเกณฑ์ Exit-Exam
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TMM