ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: การจัดสอบ ::    
ระบบจัดห้องสอบออนไลน์
    
แนวปฏิบัติการอนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบ
    
แนวปฏิบัติของกรรมการคุมสอบในการสอบวัดผลทางการศึกษา(เพิ่มเติม)2-61
    
แนวปฏิบัติการขอยกเลิกรายวิชาที่แจ้งจัดสอบภายหลังระยะเวลาที่กำหนด 2-61
    
คู่มือการใช้งานระบบจัดห้องสอบออนไลน์
    
ข้อแนะนำสำหรับกรรมการคุมสอบ คณะวิทยาศาสตร์
    
แจ้งจุดรับ-ส่งข้อสอบ คณะวิทยาศาสตร์
    
แผนผังที่นั่งสอบ
   
  
ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบ