ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: VDO อบรม Outcome-based Education (OBE)  ::

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE Curriculum Design Clinic) เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSc3

VDO  [LINK]   ข่าวกิจกรรม [LINK]