ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: กิจกรรมวันคณะวิทยาศาสตร์พบผู้ปกครอง ::

กิจกรรมวันคณะวิทยาศาสตร์พบผู้ปกครอง Science Open House ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้มีโอกาสในการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ตลอดจนแนะนำ
ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาการเรียน 4 ปีของนักศึกษาใหม่ด้วย