หน้าหลัก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
Hall of Fame
ปฏิทินกิจกรรม
การเปิด - ปิดหลักสูตร
บุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ระบบบัณฑิตศึกษาคณะ

Sc-Graduation System(student code 58)

ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบลงทะเบียนเรียน
ทุนการศึกษา
ค่าธรรมเนียมวิจัย
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือ/ ระเบียบ
การขอสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หอสมุดจอร์นเอฟเคนเนดี้
ห้องสมุดงานวิจัย วช.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มอ.
 สภาวิจัยแห่งชาติ
 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.
   

   
         ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้   
 

  Tell me More    
 

 

ระชาสัมพันธ์ "ASEAN Scholarship"

Filled in Example_Application Form

Form 1-Application Form

Form 2-Field of Study and Study Program

Form 3-Recommendation Form

 

 
 

   
 

   
 

 

 

 
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 
   

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
       

ปฏิทินกิจกรรม

Click Full window

 

 
   

ระบบบัณฑิตศึกษาคณะ

ระบบฐานข้อมูลตีพิมพ์คณะ

ระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะ

ระบบการจัดสรรทุน

ระบบรับเข้านักศึกษา

ระบบข้อมูลวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบ GSMIS แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

ระบบเอกสารเวียนมติ

ระบบเอกสารมหาวิทยาลัย

ระบบการจองห้อง

ระบบค้นข้อมูลการโอนเงิน

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

รวมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

   
 

 
   
     
     
Since   :  01-03-2549

Update : 18-03-2559

       

น่วยวิจัยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
2007 Copyright Science. Prince of Songkla University. All rights Reserved.
Tel  0-7428-8094   Fax  0-7444-6926   E-mail  sci-grad@group.psu.ac.th
ติดต่อ: webmaster