8-10 สิงหาคม 2567

Special Focus

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

PSU Mathematics Competition หมดเขตรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2567

IBSC 2024

The International Bioscience Conference and the 9th Joint PSU-UNS, October 28-29, 2024

SQST 2024

Siam Quantum Science and Technology, 1-4 December 2024, Ao Nang Krabi Thailand

โครงการ วมว.
ม.อ. หาดใหญ่
P-SET
PSU-Sci e-Test
ศูนย์ สอวน.
ม.อ. หาดใหญ่

ทำไมต้องเลือกวิทยาศาสตร์

ช่วยแก้ไขปัญหา

วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไร? ยกตัวอย่างสถานการณ์ COVID-19 วิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคด้วยการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา

เป็นส่วนสำคัญของหลายอาชีพ

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญของหลากหลายอาชีพมากมาย ซึ่งล้วนแล้วใช้วิทยาศาสตร์เป็นหัวใจหลักในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน

ทันสมัยไม่ตกยุค

ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลอย่างมหาศาล วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อโลกปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ วิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงสุดแก่มนุษย์

สาขา
0
หลักสูตร
0
เครือข่ายวิจัย
0
นักศึกษา
0
Science Learning and Innovation Centre
ส่งเสริม
สนับสนุน
ถ่ายทอด
Science Learning Innovation Platform
พัฒนา
ถ่ายทอด
เรียนรู้

ข่าวในสื่อ

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

EM

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

RS

งานสนับสนุนการวิจัย

AS

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

SD

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

AV

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

IT

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

IR

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

PR

หน่วยประชาสัมพันธ์

HR

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

IS

งานบริการกลาง

PE

งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

SP

งานพัสดุ

FA

งานการเงินและบัญชี

PL

งานแผนและประกันคุณภาพ

QA

งานแผนและประกันคุณภาพ

SM

งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

PS

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

BS

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

CS

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

HS

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

Line Sticker

PSU Science Mascots

เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดสติกเกอร์บนแอปพลิเคชัน LINE “น้องบานบุรีและน้องฟักทอง” รายได้สมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากคณะวิทยาศาสตร์

อัปเดตข่าวสารก่อนใคร เพียงพิมพ์อีเมลลงในช่องด้านล่างและกดลงทะเบียน

สายตรงคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ