TCAS 2

Quota

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3-11 มีนาคม 64

ค่ายโอลิมปิก

สอวน. ปี 63

ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก (สำรองรอบที่ 2)

The 16 th

SIAM PHYSICS

CONGRESS 2021

May 24-25, 2021

ติดตามประกาศมาตรการป้องกัน

COVID-19

ทำไมต้องเลือกวิทยาศาสตร์

ช่วยแก้ไขปัญหา

วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไร? ยกตัวอย่างสถานการณ์ COVID-19 วิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคด้วยการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา

เป็นส่วนสำคัญของหลายอาชีพ

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญของหลากหลายอาชีพมากมาย ซึ่งล้วนแล้วใช้วิทยาศาสตร์เป็นหัวใจหลักในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน

ทันสมัยไม่ตกยุค

ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลอย่างมหาศาล วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อโลกปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ วิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงสุดแก่มนุษย์

0
สาขา
0
หลักสูตร
0
เครือข่ายวิจัย
0
นักศึกษา

ข่าวกิจกรรม

18

มีนาคม

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูล RNA-Seq, A Quick Guide to RNA-Seq Data Analysis”

24

พฤษภาคม

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 Siam Physics Congress 2021 (SPC2021)

ปฏิทินกิจกรรม

EM

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

RS

งานสนับสนุนการวิจัย

AS

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

SD

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

AV

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

IT

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

IR

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

PR

หน่วยประชาสัมพันธ์

HR

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

IS

งานบริการกลาง

PE

งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

SP

งานพัสดุ

FA

งานการเงินและบัญชี

PL

งานแผนและประกันคุณภาพ

QA

งานแผนและประกันคุณภาพ

รับสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากคณะวิทยาศาสตร์

อัพเดทข่าวสารก่อนใคร เพียงพิมพ์อีเมลลงในช่องด้านล่างและกดลงทะเบียน

สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ