งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

Workflow

รายการขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

เว็บไซต์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

บุคลากร

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรในหน่วยงาน

ติดต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อหัวหน้าหน่วยงาน

มีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือไม่?
ธมลพรรณลออ ขุนศรี
หัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสนับสนุนการบริการวิชาการ หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม

Last updated on วันศุกร์, พฤษภาคม 31, 2024 3:59 PM
[ratemypost]