การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม

ผู้ประสานงาน

วรรณวิษา บุญวรรโณ (8094)
นิติพงษ์ บัวฝ้าย (8094)
อารีรัตน์ แซ่เจน (8057)
กรกนก พิงพิทยากุล (8030)

Last updated on วันพุธ, มีนาคม 3, 2021 9:12 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
อาจารย์
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)