การจัดทำ/ปรับปรุง/ประชุม หัวข้อ-รายวิชา-หลักสูตร

ผู้ประสานงาน

วรรณวิษา บุญวรรโณ (8094)
นิติพงษ์ บัวฝ้าย (8094)
อารีรัตน์ แซ่เจน (8057)
กรกนก พิงพิทยากุล (8030)

Last updated on วันพฤหัสบดี, มีนาคม 4, 2021 4:31 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
การดำเนินการภาพรวม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)