การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ

ผู้ประสานงาน

รัตนา ขาวกริบ (8010)

Last updated on วันจันทร์, มีนาคม 7, 2022 11:00 AM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
การดำเนินการภาพรวม
การศึกษาระดับปริญญาตรี

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)